Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

Trong trường hợp chấn thương thể thao, chấn thương khớp, phẫu thuật chỉnh hìnhUrgo có sản phẩm Urgocrepe giúp duy trì băng gạc, ngăn ngừa, phục hồi chức năng trong chấn thương.