Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO
 
Nhiệt kế - thermometer

Ớn lạnh, cảm giác nóng và lạnh… Đó sẽ có thể là một cơn sốt ? Đừng hoảng sợ, URGO có giải pháp!