Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO
 

UrgoSản phẩmSơ cấp cứuGạc vô trùng và băng y tế

fiche-strips

Để giúp bạn nhanh chóng đóng vết thương nông, các vết thương do phẫu thuật, chấn thương URGO đã phát triển các sản phẩm băng cá nhân vô trùng

Các sản phẩm băng cá nhân vô trùng không gây dị ứng, rất dễ sử dụng.

Hãy thử ngay !