Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

Các loại băng cuộn là một phần thiết yếu trong bộ dụng cụ sơ cấp cứu của bạn. Đối với các vết thương quan trọng, bạn cần dùng băng cuộn để cố định băng gạc, hoặc dự phòng chấn thương cơ khớp,  phục hồi chức năng trong chấn thương thể thao. URGO có đầy đủ các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bạn.