Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

UrgoSản phẩmCố định

Blur-hinh-co-dinh

Các loại băng dính dùng cho nhu cầu cố định là một phần thiết yếu trong bộ dụng cụ sơ cấp cứu. Đối với các vết thương quan trọng hoặc vết thương lớn, hở, bạn cần cố định chúng và/  hoặc gạc với băng cuộn hoặc băng dính.., URGO  có đầy đủ các sản phẩm khác nhau đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu cố định.