Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

UrgoSản phẩmĐiều trịChăm sóc vết bỏng pô xe máy

Chăm sóc bỏng pô xe máy

BỊ BỎNG PÔ XE MÁY?

 

Bạn đừng lo, đã có URGO Burns & Grazes!

Urgo Burns & Grazes là băng cá nhân tiện lợi cho vết bỏng pô xe máy (bỏng cấp độ 1 và bỏng cấp độ 2), sử dụng công nghệ TLC, giúp thúc đẩy lành thương, giảm đau và thay băng không đau.