Cần chăm sóc vết thương, đã có URGO

UrgoSản phẩmBảo vệBăng cá nhân dành cho trẻ em

fiche-pansements-cicatrisants

Đối với trẻ em, dù chỉ là một tổn thương nhỏ, cũng sẽ khiến bé đau đớn và quấy khóc. Nhưng bạn đừng lo, Urgo có sản phẩm băng cá nhân dành cho trẻ em với những hình ảnh ngộ nghĩnh, dễ thương, giúp bé vui khi dán và giúp bé quên đi vết thương.