[Infographic] Bỏng pô và cách xử lý đúng khi bị bỏng

Các lầm tưởng thường gặp của mọi người khi bị bỏng pô & Sự thật. Cách xử lý như nào mới là đúng khi bị bỏng pô xe máy? Tất cả có trong infographic dưới đây

Cách xử lý đúng khi bị bỏng

Bỏng pô với các lầm tưởng thường gặp & cách xử lý đúng khi bị bỏng