Hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam – Hoạt Động Hướng Đến Cộng Đồng Đầu Tiên Tại Việt Nam!

Hiến máu là một trong những chương trình nhân đạo được Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm kêu gọi sự chung tay góp sức từ cộng đồng. Theo thống kê, Việt Nam cần 1.8 triệu đơn vị máu/năm, năm 2014, toàn quốc thu được 1.054 triệu đơn vị máu tức mới chỉ đáp ứng được 58% nhu cầu của cộng đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi này, sáng ngày 4-1-2016, URGO Việt Nam trao tặng Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hồ Chí Minh và trung tâm hiến máu nhân đạo TP. Hồ Chí Minh 50,000 miếng băng cá nhân và vật phẩm hỗ trợ công tác vận động hiến máu nhân đạo năm 2016. Đây là hoạt động hỗ trợ nhân đạo đầu tiên của URGO tại Việt Nam!

Điểm nổi bật của chương trình này là hình ảnh URGO cùng với lời kêu gọi hiến máu nhân đạo sẽ được lan tỏa khắp cộng đồng tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định mong muốn phát triển bền vững, lâu dài của URGO tại Việt Nam.