XÁC ĐỊNH VÀ XUẤT BẢN

Trang web www.urgo.vn được xuất bản bởi Laboratoires URGO , một công ty tổ chức và tồn tại theo luật pháp của nước Pháp , với vốn đầu tư 12.528.000 € , số đăng ký B 433 842 044 , và có trụ sở tại 42 , rue de Longvic – 21300 Chenôve , Pháp. Ngài Pierre Moustial, Giám đốc điều hành, cũng là ngưòi quản lý xuất bản cho website www.urgo.vn

LƯU TRỮ

Trang web được lưu trữ bởi Laboratoires URGO tại 42 , rue de Longvic – 21300 Chenôve , PHÁP

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Giao diện đồ họa của trang web này được tao bởi Dufresne Corrigan Scarlett, và trang web được phát triển bởi Equinoa: agence digitale

Tất cả các yếu tố đồ họa, cấu trúc, và, nói chung, nội dung của các trang web của Laboratoires URGO được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật nhãn hiệu, luật sáng chế, và bản quyền hình ảnh . Chúng được sở hữu hoàn toàn bởi Laboratoires URGO hoặc đối tác của mình . Việc sử dụng website là việc sử dụng tuyệt đối chỉ cho mục đích cá nhân.

Nhãn hiệu Filmogel®, Urgo®, Urgoderm®, Urgopore® and Urgosyval® là tài sản của Hiệp hội Phát triển công nghiệp và nghiên cứu.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các dữ liệu Laboratoires URGO có trách nhiệm xử lý, thu thập thông qua trang web này, là cần thiết để trả lời tin nhắn và các ứng dụng của bạn. Những người nhận thông tin của bạn sẽ được Laboratoires URGO cho mục đích mô tả ở trên.
Luật sửa đổi 78-17  (06/01/1978), liên quan đến Công nghệ thông tin, tập tin và dân sự, bạn có quyền truy cập và sửa bất kỳ thông tin liên quan đến bạn, cũng như quyền phản đối việc xử lý thông tin. Vui lòng ghi rõ: Laboratoires URGO, 42 Rue de Longvic – 21300 Chenôve.