Danh sách trúng thưởng tuần 2 cuộc thi “Chân xinh nõn nà, tự tin khoe dáng””

BTC xin được chúc mừng các bạn có tên trong danh sách dưới đây đã là những người may mắn nhất trong 81 bài dự thi của tuần 2 (3/10 – 9/10)

Giải 1: mỗi giải 1 voucher Esteem Gift trị giá 1 triệu đồng

Giải nhì: mỗi giải 1 voucher Esteem Gift trị giá 300,000 đồng

Xem danh sách quay số bổ sung lần 2 tại đây

STT Giải Họ tên Link Facebook
1 Giải 1 BTC bình chọn Nguyễn My https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504983983227473&set=a.504984326560772.1073741831.100011476263712&type=3&theater
2 Giải 1 may mắn Út Út Chín https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1269023266537726&set=a.275507062556023.53075.100002901942887&type=3&theater
3 Giải nhì may mắn Vy Cao https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211704624984846&set=a.3781162321304.2152203.1044314077&type=3&theater
4 An Nam https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741612892692630&set=a.104730393047553.5104.100005317774812&type=3&theater
5 Nguyễn Thu Xuân https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858888130941368&set=a.414955532001299.1073741832.100004605678553&type=3&theater
6 Tạ Thu Phương  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616359195419104&set=a.329866967401663.1073741828.100011350878811&type=3&theater
7 Nguyễn Xen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339059133220556&set=a.235116236948180.1073741831.100013494158678&type=3&theater
8 Minh Minh Lê https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1947624232160338&set=a.1656561541266610.1073741828.100007383394695&type=3&theater
9 Tran Thi Hoach https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720592258135600&set=a.103029393225226.1073741825.100005544964639&type=3&theater
10 Lê Thị Thu Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900963443486704&set=a.1377084275874626.1073741828.100007191993816&type=3&theater
11 Thị Thanh Tú Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1918062215180808&set=a.1434919263495108.1073741827.100009311441393&type=3&theater
12 Đinh Thị Lư https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2026064084295779&set=a.1871079083127614.1073741828.100006766212146&type=3&theater

DANH SÁCH 81 BÀI THI TUẦN 2 (3/10 – 12h trưa 9/10)
Một số trường hợp bị sót bài do tổng kết, các bạn vui lòng gửi inbox hoặc comment đường link bài thi để BTC đưa vào danh sách quay số tuần 3

STT Họ tên Link
1 Do Ly https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792953320876939&set=a.154744864697791.1073741834.100004868344872&type=3&theater
2 Hoài An https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1987156574897242&set=a.1487032244909680.1073741829.100008087564650&type=3&theater
3 Thanh Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2014286102148956&set=a.1578343705743200.1073741829.100007027562555&type=3&theater
4 Nguyen Ngoc Bảo Anh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1899400540388191&set=a.1621049581556623.1073741828.100009547904354&type=3&theater
5 Nguyễn Thuỳ Ngọc https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503033456720811&set=a.332382763785882.1073741829.100010424828848&type=3&theater
6 Minh Thuý Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207626391737092&set=a.1652099761599.66291.1810181763&type=3&theater
7 DoAnh Dũng https://www.facebook.com/photo.php?fbid=519680245053059&set=a.178220792532341.1073741829.100010332648248&type=3&theater
8 Nguyễn Nhung https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518976261790267&set=a.173595662994997.1073741827.100010336930879&type=3&theater
9 Nguyễn Quỳnh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=356149771478089&set=a.147371465689255.1073741829.100012492071450&type=3&theater
10 Phạm Thuỳ Trinh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527768680901013&set=a.375641379447078.1073741830.100010036577581&type=3&theater
11 Amy Pham https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1340237892751744&set=a.393842254057984.1073741831.100002966394539&type=3&theater
12 Nguyễn Xen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=339059133220556&set=a.235116236948180.1073741831.100013494158678&type=3&theater
13 Kim Anh Phuongpka https://www.facebook.com/photo.php?fbid=522411924765285&set=a.297467590593054.1073741830.100009894469216&type=3&theater
14 Cho Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685315725001089&set=a.299530360246296.1073741827.100005680026756&type=3&theater
15 Tulip Đỗ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587898217898163&set=a.177139898974009.36741.100000339992442&type=3&theater
16 Hân Nguyễn Ngọc Hân https://www.facebook.com/photo.php?fbid=523888164618062&set=a.324875984519282.1073741829.100009906493613&type=3&theater
17 Tạ Thu Phương https://www.facebook.com/photo.php?fbid=616359195419104&set=a.329866967401663.1073741828.100011350878811&type=3&theater
18 Hải Đoan Đinh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=792235370937746&set=a.397729403721680.1073741853.100004538704995&type=3&theater
19 Nguyễn My https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504983983227473&set=a.504984326560772.1073741831.100011476263712&type=3&theater
20 Giang Cam https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1985194015091672&set=a.1540295259581552.1073741830.100008032781973&type=3&theater
21 Lý NGọc Thy https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418395301614566&set=a.229481237172651.48830.100003323292446&type=3&theater
22 Phan Thị Hoài Thu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2054750101419974&set=a.1440691936159130.1073741825.100006550126795&type=3&theater
23 Nga Nguyen Thi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730385083646741&set=a.686128608072399.1073741827.100000257997432&type=3&theater
24 Út Út Chín https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1269023266537726&set=a.275507062556023.53075.100002901942887&type=3&theater
25 Thuy Tran HV https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740792372778474&set=a.158260614364989.1073741835.100005431542952&type=3&theater
26 Mỹ Tiên Trần https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589421721124126&set=a.446738862059090.103359.100001689394724&type=3&theater
27 Hai Nam Pham https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122266365151597&set=a.108803213164579.1073741837.100021047021813&type=3&theater
28 Minh Minh Lê https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1947624232160338&set=a.1656561541266610.1073741828.100007383394695&type=3&theater
29 Hằng BP Linh Bùi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2107305812814203&set=a.1433755396835918.1073741828.100006044130772&type=3&theater
30 Nhuhanh Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1850665034949324&set=a.752712028077969.1073741831.100000175358146&type=3&theater
31 Trần Thị Thanh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893827754110374&set=a.136483776511446.28869.100004494723322&type=3&theater
32 Huong Cong https://www.facebook.com/photo.php?fbid=911464442334212&set=a.107443566069641.15878.100004119941219&type=3&theater
33 Mít Ướt https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2045284052367481&set=a.1414262005469692.1073741835.100006577177813&type=3&theater
34 Nguyễn Thị Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=422389068156530&set=a.119882871740486.1073741828.100011563205300&type=3&theater
35 Thị Thanh Tú Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1918062215180808&set=a.1434919263495108.1073741827.100009311441393&type=3&theater
36 Thanhtu Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=821764484675947&set=a.130969000422169.1073741827.100005272096110&type=3&theater
37 Hoài Thương Nguyễn https://www.facebook.com/hoaithuong.nguyen.14203544/posts/1672763609460675
38 Hoàng Yến Nhi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=886586201507195&set=a.167700653395757.1073741827.100004674699638&type=3&theater
39 Lý Ngọc Thy https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419289411525155&set=a.229481237172651.48830.100003323292446&type=3&theater
40 Ngoc Hau Tran https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1044058799069305&set=a.188444411297419.48917.100003955853354&type=3&theater
41 Lê Thị Thu Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1901911973391851&set=a.1377084275874626.1073741828.100007191993816&type=3&theater
42 Lan Lê https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539523486140800&set=a.372726492820511.87754.100002494911123&type=3&theater
43 Mai Ruby https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508501856173774&set=a.121212114902752.1073741831.100010418918666&type=3&theater
44 Lê Thị Thu Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1900963443486704&set=a.1377084275874626.1073741828.100007191993816&type=3&theater
45 Tâm Tâm https://www.facebook.com/tam.tam.96558/posts/1207573799392316
46 Lý Ngọc Thy https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1419289958191767&set=a.229481237172651.48830.100003323292446&type=3&theater
47 TuyTho Nguyen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1607064019346180&set=a.415089038543690.108177.100001277921015&type=3&theater
48 Phan Thi Kim Phuong https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1689699897716120&set=a.100240436662082.327.100000283773296&type=3&theater
49 Kim Huynh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1408853675879802&set=a.355929291172251.79005.100002655483556&type=3&theater
50 Nguyễn Thu Xuân https://www.facebook.com/photo.php?fbid=858888130941368&set=a.414955532001299.1073741832.100004605678553&type=3&theater
51 An Nam https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741612892692630&set=a.104730393047553.5104.100005317774812&type=3&theater
52 Lê Thị Diệu Hiền https://www.facebook.com/photo.php?fbid=954012288079704&set=a.158518187629122.37702.100004128246986&type=3&theater
53 Hong Nhung Nguyen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1107012426100764&set=a.130390387096311.23778.100003760505826&type=3&theater
54 Nguyễn Trang Hlu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1906379392960594&set=a.1445418999056638.1073741827.100007656544061&type=3&theater
55 Vũ Thanh VT https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348544252259308&set=a.162228130890922.1073741829.100013112072583&type=3&theater
56 Lê Thị Thu Thuỷ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1901906933392355&set=a.1377084275874626.1073741828.100007191993816&type=3&theater
57 Thuỳ Tiên https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650938295294451&set=a.488133931574889.1073741828.100011348603726&type=3&theater
58 Như Khang https://www.facebook.com/photo.php?fbid=874388796051426&set=a.230383067118672.1073741825.100004409408495&type=3&theater
59 Đinh Thị Lư https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2026064084295779&set=a.1871079083127614.1073741828.100006766212146&type=3&theater
60 Bich Nguyen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=892816487540423&set=a.116305728524840.22452.100004362396505&type=3&theater
61 Phạm Thuỷ Ngân https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024474194362411&set=a.142361179240388.35252.100003995213820&type=3&theater
62 Đặng Thu Thu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853017198045271&set=a.1131180266895638.1073741826.100000110260199&type=3&theater
63 Tran Thi Hoach https://www.facebook.com/photo.php?fbid=720592258135600&set=a.103029393225226.1073741825.100005544964639&type=3&theater
64 Thu Thảo Nghiêm Thị https://www.facebook.com/photo.php?fbid=369586530158943&set=a.102916973492568.1073741828.100013227962943&type=3&theater
65 Nguyễn Thảo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=637257376663488&set=a.258252074564022.1073741828.100011376937628&type=3&theater
66 Ánh Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2391941554363726&set=a.1973200602904492.1073741828.100006437146294&type=3&theater
67 Trang Sury https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893543817469374&set=a.126818364141927.27037.100004412916919&type=3&theater
68 Nguyễn Phương Nga https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213595073607916&set=a.4229458771471.2174106.1135385168&type=3&theater
69 Nguyễn Hảo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543096986023503&set=a.139252419741297.1073741828.100009696195511&type=3&theater
70 Lê Thị Mỹ Nương https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1945800235691962&set=a.1424215301183794.1073741827.100007860127565&type=3&theater
71 Con Nhà Sóc Bố https://www.facebook.com/photo.php?fbid=513751378957723&set=a.346429955689867.1073741830.100009685954970&type=3&theater
72 Lại Ngọc Ánh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519596694823707&set=a.205045529612170.45608.100003201723994&type=3&theater
73 Hiền Nguyễn https://www.facebook.com/photo.php?fbid=878575828985381&set=a.108864175956554.13971.100004989160796&type=3&theater
74 Kim Tuyến https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1703862679684915&set=a.166088400129025.42680.100001835994325&type=3&theater
75 Vy Cao https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211704665705864&set=a.3781162321304.2152203.1044314077&type=3&theater
76 Vy Cao https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211704624984846&set=a.3781162321304.2152203.1044314077&type=3&theater
77 Tuoi Nguyen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=399411277128949&set=a.399411343795609.1073741827.100011802394029&type=3&theater
78 Lien Nguyen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=897140287112677&set=a.102963513197029.7599.100004501417115&type=3&theater
79 Trần Thị Thường https://www.facebook.com/photo.php?fbid=341418472986719&set=a.244016442726923.1073741830.100013557077961&type=3&theater
80 Hải Đăng https://www.facebook.com/photo.php?fbid=756181234580288&set=a.249906498541100.1073741867.100005652551517&type=3&theater
81 Meo Luoi https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207959781510953&set=a.2664065499435.93810.1789945769&type=3&theater