Danh sách nhà thuốc bán Urgo Burns

DANH SÁCH CÁC NHÀ THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC BÁN SẢN PHẨM URGO BURNS – BĂNG CÁ NHÂN CHO BỎNG PÔ XE MÁY

STT TÊN NHÀ THUỐC ĐỊA CHỈ TỈNH / THÀNH PHỐ
1 Nha Thuoc Kim Ngan 88 Tran Quy, P.06, Q.11 Ho Chi Minh
2 Nha Thuoc Bich Ha 137 Tran Dinh Xu, Q.01 Ho Chi Minh
3 Nha Thuoc Ngoc Mi 250B Le Van Luong, Q.7 Ho Chi Minh
4 Nha Thuoc Thien An 1198 Le Duc Tho, P.13, Q.GV Ho Chi Minh
5 Nha Thuoc Duc Khai 117 Nguyen Thi Thap, P. Tan Hung, Q.7 Ho Chi Minh
6 Nha Thuoc Bao Ngan 49 Thuan Kieu, P.12, Q.05 Ho Chi Minh
7 Nha Thuoc Hien Mai 458 Kinh Duong Vuong, Q.BTA Ho Chi Minh
8 Nha Thuoc Hoang Chinh 171 Binh Phu, P.11, Q.06 Ho Chi Minh
9 Cua Hang DCYK Thuan Kieu 45 Thuan Kieu, Q.05 Ho Chi Minh
10 Nha Thuoc Bach Lien 39 Thuan Kieu, P.12, Q.05 Ho Chi Minh
11 Nha Thuoc Tan Thuyen 21 Thuan Kieu, P.12, Q.05 Ho Chi Minh
12 Nha Thuoc So 10 943 Tran Hung Dao, P.01, Q.05 Ho Chi Minh
13 Nha Thuoc Thanh Thai 441 An Duong Vuong, P3, Q.05 Ho Chi Minh
14 Nha Thuoc So 17 79 An Duong Vuong, P.08, Q.05 Ho Chi Minh
15 Nha Thuoc Kim Ngoc 44 Hau Giang, Q.06 Ho Chi Minh
16 Nha Thuoc Son Anh ( Hieu Thuoc 29 ) 22A Phan Van Khoe, P.13, Q.05 Ho Chi Minh
17 Nha Thuoc Vu Tung 196 Le Hong Phong, Q.05 Ho Chi Minh
18 Nha Thuoc Thanh Hai A22/24 Quoc Lo 50, Q.BC Ho Chi Minh
19 Nha Thuoc Quynh Tram 520 Nguyen Trai, P.08, Q.05 Ho Chi Minh
20 Nha Thuoc Thanh Dat 260A Nguyen Van Luong, P.11, Q.06 Ho Chi Minh
21 Nha Thuoc Truong Thinh 1047 Nguyen Trai, P.14, Q.05 Ho Chi Minh
22 Nha Thuoc Viet Hai 452 Nguyen Trai, Q.05 Ho Chi Minh
23 Nha Thuoc Binh Phu 33M Cu Xa Phu Lam D, Q.06 Ho Chi Minh
24 Nha Thuoc Minh Loan 03 Phan Van Tri, Q.05 Ho Chi Minh
25 Nha Thuoc Thuy 83 Lo F,  Tran Van Kieu, P.10, Q.06 Ho Chi Minh
26 Nha Thuoc Cuc Phuong 29A Tran Binh Trong, Q.05 Ho Chi Minh
27 Hieu Thuoc A Chau 450 Nguyen Trai, Q.05 Ho Chi Minh
28 Nha Thuoc Minh Phung 180 Minh Phung, P.06, Q.06 Ho Chi Minh
29 Hieu Thuoc So 302 302 Tran Hung Dao B, P.11, Q.05 Ho Chi Minh
30 Nha Thuoc Minh Tam 37D Thuan Kieu, P.12, Q.05 Ho Chi Minh
31 Nha Thuoc Minh Huyen 27 Thuan Kieu, Q.05 Ho Chi Minh
32 Hieu Thuoc So 49 11C Phan Van Khoe, P.13, Q.05 Ho Chi Minh
33 Nha Thuoc Le Quang 83 Duong So 1, An Lac, Q.BTA Ho Chi Minh
34 Nha Thuoc Thanh Giang 889 Hau Giang, P.11, Q.06 Ho Chi Minh
35 Nha Thuoc An Dong 313 Tran Phu, Q.05 Ho Chi Minh
36 Nha Thuoc Tuyet Khanh 107 Duong 19 Binh Tri Dong B, Q.BTA Ho Chi Minh
37 Nha Thuoc Thuy Duong C3/21 Chanh Hung, Q.BC Ho Chi Minh
38 Nha Thuoc Dieu Thao 64 Duong 26, P.11, Q.06 Ho Chi Minh
39 Nha Thuoc Phuc An Khang 904 Tran Hung Dao, Q.05 Ho Chi Minh
40 Nha Thuoc Hoang Huy 356 Ten Lua, Q.BTA Ho Chi Minh
41 Nha Thuoc Long Hai 19 Phu Huu, Q.05 Ho Chi Minh
42 Nha Thuoc Thu Ngan 333 Le Van Quoi, Binh Tri Dong, Q.BTA Ho Chi Minh
43 Nha Thuoc Minh Hieu C3/21 Binh Hung, Q.BC Ho Chi Minh
44 Nha Thuoc Thien My 245A Nguyen Van Luong, Q.06 Ho Chi Minh
45 Nha Thuoc A Chau 4 67A Hau Giang, P.05, Q.06 Ho Chi Minh
46 Nha Thuoc Minh Hien ( Cty Duoc Cho Lon) 316 Nguyen Trai, P08, Q.05 Ho Chi Minh
47 Nha Thuoc Tam Chau 20 Binh Phu, Q.06 Ho Chi Minh
48 Nha Thuoc Thien Loc 2 98 Duong So 1 , Q.BTA Ho Chi Minh
49 Nha Thuoc Ngoc Cam 240/141/12 Nguyen Van Luong, Q.06 Ho Chi Minh
50 Nha Thuoc Ngan Ha 9 24 Lo C C/c Mac Thien Tich, Q.5 Ho Chi Minh
51 Cua Hang DCYK Ngoc Tuyet 33 Thuan Kieu, Q.05 Ho Chi Minh
52 Nha Thuoc Duc Huy 78 Cao Van Lau, Q.06 Ho Chi Minh
53 Nha Thuoc Anh My 608 Huong Lo 2, Q.BTA Ho Chi Minh
54 Nha thuoc An Thai 153 Cao Dat, Q.05 Ho Chi Minh
55 Nha Thuoc Nguyen Thinh 215 An Binh, Q.5 Ho Chi Minh
56 Nha Thuoc Thai Minh 77A Le Quang Sung, Q.6 Ho Chi Minh
57 Nha Thuoc My Anh 37 Thuan Kieu, Q.5 Ho Chi Minh
58 Nha Thuoc Tam Duc 725 Nguyen Van Tao, H.NB Ho Chi Minh
59 Nha Thuoc Hong Ngoc 390 Le Van Sy, P.14, Q.03 Ho Chi Minh
60 Hieu Thuoc So 21 235 Vo Van Tan, P.05, Q.03 Ho Chi Minh
61 Nha Thuoc Huu Duc 439 Dien Bien Phu, P.02, Q.03 Ho Chi Minh
62 Nha Thuoc So 11 334 Phan Dinh Phung , P.01, Q.PN Ho Chi Minh
63 Nha Thuoc Thanh Mai 459 Nguyen Thi Dinh, P.Cat Lai, Q.02 Ho Chi Minh
64 Nha Thuoc Kim To 62B Phan Xich Long, P.03, Q.PN Ho Chi Minh
65 Nha Thuoc Vuon Chuoi 544 Vuon Chuoi, P.04, Q.03 Ho Chi Minh
66 Nha Thuoc Hung 143 Le Van Sy, P.13, Q.PN Ho Chi Minh
67 Nha Thuoc Nam Phuong 338 Luy Ban Bich, Q.TPH Ho Chi Minh
68 Nha Thuoc My Le ( Dai Ly So 1 ) 343 Nguyen Thi Dinh, Binh Trung Tay, Q.02 Ho Chi Minh
69 Nha Thuoc Bich Thuy 123 Dang Van Ngu, P.14, Q.PN Ho Chi Minh
70 Nha Thuoc Bao Quynh 160 Cach Mang Thang 8, P.10, Q.03 Ho Chi Minh
71 Nha Thuoc Thu Hong 576 Nguyen KIem, P.4, Q.PN Ho Chi Minh
72 Nha Thuoc Thang Loi A2 – 004 Phan Xich Long, Q.PN Ho Chi Minh
73 Nha Thuoc  Ba Bay 400 Cach Mang Thang 8, Q.03 Ho Chi Minh
74 Nha Thuoc So 14 (CTY DP Q.3) 187 Cach Mang Thang 8, P.04, Q.03 Ho Chi Minh
75 Nha Thuoc Huong Giang 175/15 Nguyen Thien Thuat, Q.03 Ho Chi Minh
76 Nha Thuoc My Dung 172 Le Van Thinh, Cat Lai, Q.02 Ho Chi Minh
77 Nha Thuoc Quynh Dao 4C Pham Van, P.18, Q.TPH Ho Chi Minh
78 Nha Thuoc Cong Tam 43 Le Niem, Q.TPH Ho Chi Minh
79 Nha Thuoc Dieu Minh 68/2 Cay Keo, P.20, Q.TPH Ho Chi Minh
80 Nha Thuoc Bao An 19 Do Tan Phong, P.09, Q.PN Ho Chi Minh
81 Hieu Thuoc So 252 354 Tan Son Nhi, P.14, Q.TPH Ho Chi Minh
82 Nha Thuoc Minh Thien 25/1A Luong Dinh Cua, P.Binh Khanh, Q.02 Ho Chi Minh
83 Nha Thuoc Long Chau 2 399 Hai Ba Trung, Q.03 Ho Chi Minh
84 Nha Thuoc Tuan Vu 52 Cay Keo, Q.TPH Ho Chi Minh
85 Nha Thuoc Long Chau 1 375 Hai Ba Trung, Q.03 Ho Chi Minh
86 Nha Thuoc Thanh Suong 55 Tran Hung Dao, P.17, Q.TPH Ho Chi Minh
87 Nha Thuoc Anh Dao 421 / 5 Phan Xich Long, Q.PN Ho Chi Minh
88 Nha Thuoc Gia Khanh 24 Nguyen Van Dau, Q.PN Ho Chi Minh
89 Nha Thuoc Huong Giang 36 Nguyen Suy, Q.TPH Ho Chi Minh
90 Nha Thuoc Pham Thanh Long 10 Nguyen Trong Tuyen, Q.PN Ho Chi Minh
91 Nha Thuoc Thanh Ngoc 1 Lo A Chung Cu 64 Xuan Thuy, Q.02 Ho Chi Minh
92 Nha Thuoc Kim Chau 23 Hoang Van Thu , Q.PN Ho Chi Minh
93 Nha Thuoc Ngoc Giau 623A Nguyen Thi Dinh, F.Cat Lai, Q.02 Ho Chi Minh
94 Nha Thuoc Hoa Son 77 Go Dau, Q.TPH Ho Chi Minh
95 Nha Thuoc Truong Thanh 58 Tran Nao, Q.02 Ho Chi Minh
96 Nha Thuoc My Lan 213 Thich Quang Duc , Q.PN Ho Chi Minh
97 Nha Thuoc Hoang Tri 1 55 Do Tan Phong, Q. PN Ho Chi Minh
98 Nha Thuoc An Phu 2 14N-F Thao Dien, Q.2 Ho Chi Minh
99 Nha Thuoc An Phu 36 Quoc Huong, P. Thao Dien, Q.2 Ho Chi Minh
100 Nha Thuoc Xuan Nam 44 Vuon Chuoi, Q.3 Ho Chi Minh
101 Nha Thuoc Nhat An 37 Quoc Huong, Q.2 Ho Chi Minh
102 Nha Thuoc Hong Ngoc 1 87 Tran Quang Dieu, P.14, Q.3 Ho Chi Minh
103 Nha Thuoc Toan Thang 19 Nguyen Trong Tuyen, Q. PN Ho Chi Minh
104 Nha Thuoc Dieu Minh 2 40 Cay Keo, Q. TPH Ho Chi Minh
105 Nha Thuoc Phuong Nhi 43A Phan Xich Long, Q. PN Ho Chi Minh
106 Nha Thuoc Phan Khang 277 Huynh Van Banh, P.11, Q PN Ho Chi Minh
107 Nha Thuoc Thien Phuoc 247 Huynh Van Banh, P.12, Q.PN Ho Chi Minh
108 Nha Thuoc Hung Phu 491 Hung Phu, P.09, Q.08 Ho Chi Minh
109 Nha Thuoc So 65 92 Duong Ba Trac, P.02, Q.08 Ho Chi Minh
110 Nha Thuoc Ngoc Chau 135 Huynh Khuong An, P.05, Q.GV Ho Chi Minh
111 Nha Thuoc So 2A 327 Tung Thien Vuong, P.11, Q.08 Ho Chi Minh
112 Nha Thuoc Cuong Trang 51 Duong Ba Trac, Q.08 Ho Chi Minh
113 Nha Thuoc Song Ha 21B Phan Dang Luu, Q.BT Ho Chi Minh
114 Nha Thuoc Le Uyen 169/16 Chu Van An, P.12, Q.BT Ho Chi Minh
115 Nha Thuoc Kim Anh 131-133 Nguyen Kiem, P.03, Q.GV Ho Chi Minh
116 Nha Thuoc Truong Tho 16 Van Kiep, Q.BT Ho Chi Minh
117 Nha Thuoc Kim Phu 164 Xo Viet Nghe Tinh, P21, Q.BT Ho Chi Minh
118 Nha Thuoc Phuong Thao 330 Le Van Viet, P. Tang Nhon Phu, Q.9 Ho Chi Minh
119 Nha Thuoc Giang Son 87 Kha Van Can( To Ngoc Van cu), Q.TD Ho Chi Minh
120 Nha Thuoc An Loc 550 Nguyen Oanh, P.17, Q.GV Ho Chi Minh
121 Nha Thuoc Hong Lan 13  Phan Van Han, P.19, Q.BT Ho Chi Minh
122 Nha Thuoc Minh Huong 428B No Trang Long, P.13, Q.BT Ho Chi Minh
123 Nha Thuoc Phung Hoang 37/2B Quang Trung, P.10, Q.GV Ho Chi Minh
124 Hieu Thuoc So 21 93 Xo Viet Nghe Tinh, P.17, Q.BT Ho Chi Minh
125 Nha Thuoc Nhu Ha 181 Nguyen Thai Son, P.04, Q.GV Ho Chi Minh
126 Nha Thuoc Hong An 192 ( 355/29 ) Duong Quang Ham, Q.GV Ho Chi Minh
127 Nha Thuoc Trinh Ha 297/3 No Trang Long, P.13, Q.BT Ho Chi Minh
128 Nha Thuoc Thanh Nhu 85 Hoang Hoa Tham, P.7, Q.BT Ho Chi Minh
129 Nha Thuoc Tri Thien 30 Ngo Tat To, P.21, Q.BT Ho Chi Minh
130 Nha Thuoc Nhan Ai 660 Le Quang Dinh, P.01, Q.GV Ho Chi Minh
131 Nha Thuoc Phu Thinh 173/24 Duong Quang Ham, P.05, Q.GV Ho Chi Minh
132 Nha Thuoc Hoang My 15 Le Loi, P.04, Q.GV Ho Chi Minh
133 Nha Thuoc Do Ly 5 Quang Trung, P.10, Q.GV Ho Chi Minh
134 Nha Thuoc Nam Loc 156 Nguyen Van Dau, P.7, Q.BT Ho Chi Minh
135 Nha Thuoc Mien Dong 199 Nguyen Xi, P.26, Q.BT Ho Chi Minh
136 Nha Thuoc Thanh Hien 194/13 Bach Dang, P.24, Q.BT Ho Chi Minh
137 Hieu Thuoc So 2 38 Le Quang Dinh, P.14, Q.BT Ho Chi Minh
138 Nha Thuoc Binh Minh 18 Quang Trung, P.10, Q.GV Ho Chi Minh
139 Nha Thuoc So 28 222 Hoang Hoa Tham, Q.BT Ho Chi Minh
140 Nha Thuoc Le Minh 255 Phan Van Tri, P.11, Q.BT Ho Chi Minh
141 Nha Thuoc Thanh Thanh 113 Phan Van Han, P.17, Q.BT Ho Chi Minh
142 Nha Thuoc Kim Nga 50/4 Thong Nhat, P.11, Q.GV Ho Chi Minh
143 Nha Thuoc Ngoc Quang 143/4E Ung Van Khiem, Q.BT Ho Chi Minh
144 Nha Thuoc Anh Thu 605 Phan Van Tri, Q.GV Ho Chi Minh
145 Hieu Thuoc So 19 ( CTy CPDP Phong Phu ) 94 Nguyen Van Lac, Q.BT Ho Chi Minh
146 Nha Thuoc Tu Le 40A D2 Van Thanh, Q.BT Ho Chi Minh
147 Nha Thuoc Tue Minh 21 Pham Viet Chanh, P.19, Q.BT Ho Chi Minh
148 Nha Thuoc My Kim 3/8A Quang Trung, Q.GV Ho Chi Minh
149 Nha Thuoc Binh Dan 25 Huynh Man Dat, P.19, Q.BT Ho Chi Minh
150 Nha Thuoc Duc Hanh 35/1 Nguyen Huu Canh, Q.BT Ho Chi Minh
151 Nha Thuoc Phuoc Bao 14 Duong So 10, Q.GV Ho Chi Minh
152 Nha Thuoc Phuong Hanh 46/4E Cay Tram, P.12, Q.GV Ho Chi Minh
153 Nha Thuoc Lan Anh 73 Phan Van Han, P.17, Q.BT Ho Chi Minh
154 Nha Thuoc Anh Duy 75D Cay Tram, Q,GV Ho Chi Minh
155 Nha Thuoc Hoa Binh 284 Phan Huy Ich, Q. GV Ho Chi Minh
156 Nha Thuoc Tri Duc 322A Phan Huy Ich , Q.GV Ho Chi Minh
157 Nha Thuoc Yen Chau 276/97 Thong Nhat, Q.GV Ho Chi Minh
158 Nha Thuoc An Thanh 265 Le Van Viet, Q.09 Ho Chi Minh
159 Nha Thuoc Thanh Thuy 130 Ho Van Tu, Q. TD Ho Chi Minh
160 Nha Thuoc Hoang My 611 Le Duc Tho, Q.GV Ho Chi Minh
161 Nha Thuoc Pharmacity 248A No Trang Long, P.12, Q. BT Ho Chi Minh
162 Hieu Thuoc So 38 163 Ngo Tat To, P.22, Q. BT Ho Chi Minh
163 Nha Thuoc Nhi Trung – CTY DP An Thien 410 Hai Ba Trung, P.Tan Dinh, Q.01 Ho Chi Minh
164 Nha Thuoc Nguyen Chau 160 Tran Quang Khai, P.Tan Dinh, Q.01 Ho Chi Minh
165 Hieu Thuoc So 36 75 Le Quoc Hung , Q.04 Ho Chi Minh
166 Nha Thuoc Duc Huy 202 Nguyen Cu Trinh, P.Nguyen Cu Trinh,Q.01 Ho Chi Minh
167 Nha Thuoc Son Ha 164A Co Giang, P. Co Giang, Q.01 Ho Chi Minh
168 Nha Thuoc Da Kao 17 Nguyen Huy Tu, P.Da Kao, Q.01 Ho Chi Minh
169 Nha Thuoc Nguyen Thuy 99 Tran Quang Khai, P.Tan Dinh, Q.01 Ho Chi Minh
170 Nha Thuoc Khanh Phuong 16G Lam Van Ben , Q.07 Ho Chi Minh
171 Hieu Thuoc So 22 214 De Tham, P.Pham Ngu Lao, Q.01 Ho Chi Minh
172 Nha Thuoc Thien Thanh 345A Nguyen Trai, P.Nguyen Cu Trinh, Q.01 Ho Chi Minh
173 Nha Thuoc Nguyen Phuc 16/6 Nguyen Thi Thap, P.TP, Q.07 Ho Chi Minh
174 Nha Thuoc Nhat Phuong 8 Huynh Tan Phat, P.TT, Q.07 Ho Chi Minh
175 Nha Thuoc Ngoc Minh 41/6 Huynh Tan Phat, P.TTT, Q.07 Ho Chi Minh
176 Nha Thuoc Thao 46/1 Lam Van Ben, P.Tan Kieng, Q.07 Ho Chi Minh
177 Hieu Thuoc So 33 58 Ton Dan, P.10, Q.04 Ho Chi Minh
178 Nha Thuoc Huynh Le 36/6 Pham Huu Lau, P.PM, Q.07 Ho Chi Minh
179 Nha Thuoc Huu Nghi 21/6 Lam Van Ben, P.Tan Quy, Q.07 Ho Chi Minh
180 Nha Thuoc Bao Ngoc 170 Doan Van Bo, P.09, Q.04 Ho Chi Minh
181 Nha Thuoc Minh Thao 258 Doan Van Bo, P.10, Q.04 Ho Chi Minh
182 Hieu Thuoc So 53 268 Lo J Khu Tai Thiet Hoang Dieu, Q.04 Ho Chi Minh
183 Nha Thuoc Tu Phuong 2 14 Tan My, P.Tan Phu, Q.07 Ho Chi Minh
184 Nha Thuoc Thanh Tuyen 253 Ton Dan, P.15, Q.04 Ho Chi Minh
185 Nha Thuoc Phuong Hong 334 Le Van Luong, Q. 07 Ho Chi Minh
186 Nha Thuoc Nam Hung 06A Lam Van Ben, Q.07 Ho Chi Minh
187 Nha Thuoc Bao Tin 44C Tan My, Q.07 Ho Chi Minh
188 Nha Thuoc Loan B243A Doan Van Bo, Q.04 Ho Chi Minh
189 Nha Thuoc Khang Thanh 14 Dang Dung, Q.01 Ho Chi Minh
190 Nha Thuoc Hong Giang 18B Nguyen Thi Minh Khai, Q.01 Ho Chi Minh
191 Hieu Thuoc So 129 473 Doan Van Bo, Q.04 Ho Chi Minh
192 Nha Thuoc Van Tri 94 Lam Van Ben, P.Tan Quy, Q.07 Ho Chi Minh
193 Nha Thuoc Hoang Gia 81 Mai Van Vinh, Q.07 Ho Chi Minh
194 Nha Thuoc Hoang Anh 317 Ton Dan, Q.04 Ho Chi Minh
195 Nha Thuoc Ngoc Han 83 Nguyen Thi Thap, P.07, Q.07 Ho Chi Minh
196 Nha Thuoc Thien Kim R38 Nguyen Huu Hao, Q.04 Ho Chi Minh
197 Nha Thuoc My Dung 1130 Huynh Tan Phat, P. Tan Phu, Q.07 Ho Chi Minh
198 Nha Thuoc Linh Chi 122B Tran Dinh Xu, Q.01 Ho Chi Minh
199 Nha Thuoc Huu Tam 178 Nguyen Thi Thap, Q.07 Ho Chi Minh
200 Nha Thuoc Thien Hong 41 Tran Hung Dao, Q.01 Ho Chi Minh
201 Hieu Thuoc So 42 32 Tran Khac Chan, Q.1 Ho Chi Minh
202 Nha Thuoc Minh Thi 125 Huynh Tan Phat, Q.7 Ho Chi Minh
203 Nha Thuoc Ngoc Tam 102 Bui Van Ba, Q.7 Ho Chi Minh
204 Nha Thuoc Xuan Mai 55 Bui Van Ba, Q.7 Ho Chi Minh
205 Nha Thuoc Bao Ngoc 460B Nguyen Tat Thanh, Q.4 Ho Chi Minh
206 Nha Thuoc Thai An K10-K11 Pham Huu Lau, Q.7 Ho Chi Minh
207 Nha Thuoc Thuan 248A Le Van Luong, P. Tan Hung, Q.7 Ho Chi Minh
208 Nha Thuoc Tan My 2 62 Tan My, Q. 7 Ho Chi Minh
209 Nha Thuoc Ngan Ha 218 Cong Quynh, Q.1 Ho Chi Minh
210 Nha Thuoc My An 115 Khanh Hoi, Q.4 Ho Chi Minh
211 Nha Thuoc Ha My 369 Doan Van Bo, Q.4 Ho Chi Minh
212 Nha Thuoc Hoan Chau 149 Pham Huu Lau, P. Phu My, Q.7 Ho Chi Minh
213 Nha Thuoc My An 2 86 Duong So 9, P.Tan Phu, Q.07 Ho Chi Minh
214 Hieu Thuoc 8 06 Phan Boi Chau, Q.01 Ho Chi Minh
215 Nha Thuoc So 42 355 Hoang Van Thu, Q.TB Ho Chi Minh
216 Nha Thuoc Thanh Quang 257B Cach Mang Thanh Tam, P.7, Q.TB Ho Chi Minh
217 Nha Thuoc Hang Sao 22A Nguyen Van Qua, P.DHT, Q.12 Ho Chi Minh
218 Nha Thuoc Quoc Long 673 Cach Mang Thang 8, Q.TB Ho Chi Minh
219 Nha Thuoc Quang Huy 1/4 Phan Van Hon, Trung Lan, Q.HM Ho Chi Minh
220 Nha Thuoc Phuc An 1/13/3 Khai Tri, P.07, Q.TB Ho Chi Minh
221 Nha Thuoc An Khang 47 Nguyen Bac(1C Pham Van Hai CU), Q.TB Ho Chi Minh
222 Nha Thuoc Thuy Trang 19 Tran Van Quang, P.10, Q.TB Ho Chi Minh
223 Nha Thuoc Song Ngoc 680 Cach Mang Thang 8, Q.TB Ho Chi Minh
224 Nha Thuoc Thien Phuoc 187 Vo Thanh Trang, P.11, Q.TB Ho Chi Minh
225 Nha Thuoc Vu 15 Dong Den CC Bau Cat, P.13, Q.TB Ho Chi Minh
226 Nha Thuoc Hoa Mai 11CX Tan Son Nhi, P.13, Q.TB Ho Chi Minh
227 Nha Thuoc Truc Mai 233 Pham Van Hai, P.05, Q.TB Ho Chi Minh
228 Nha Thuoc Ngoc Bich 107/10 Pham Van Hai, Q.TB Ho Chi Minh
229 Nha Thuoc Hong Nhat 155 Bach Dang, P.02, Q.TB Ho Chi Minh
230 Nha Thuoc Thanh Tan 6/4 To Ky, Trung Chanh, Q.HM Ho Chi Minh
231 Nha Thuoc Dong Da 9 Phu Hoa, P.08, Q.TB Ho Chi Minh
232 Nha Thuoc So 21 276 Bac Hai, Q.TB Ho Chi Minh
233 Nha Thuoc Kim Dung 62 Nhat Chi Mai, P.13, Q.TB Ho Chi Minh
234 Nha Thuoc Tien Trang C1-C2 Nguyen Si Sach, P.15, Q.TB Ho Chi Minh
235 Nha Thuoc Thien Loc 273 Hong Lac, Q.TB Ho Chi Minh
236 Nha Thuoc Phuoc Thanh 338 To Ky, P.Tan Chanh Hiep, Q.12 Ho Chi Minh
237 Nha Thuoc Hong Hanh 41 Nguyen Sy Sach, P.15, Q.TB Ho Chi Minh
238 Nha Thuoc Binh An 60 Van Chung, P.13, Q.TB Ho Chi Minh
239 Nha Thuoc Thanh Tam 1/3 Quang Trung, Q.HM Ho Chi Minh
240 Nha Thuoc Hai Phong 134 Truong Chinh, Q.TB Ho Chi Minh
241 Nha Thuoc Thien An 52 Hoang Hoa Tham, Q.TB Ho Chi Minh
242 Nha Thuoc Truong Sinh 291A Le Van Sy, P.02, Q.TB Ho Chi Minh
243 Nha Thuoc Phuoc An 28B Phan Huy Ich, P.15, Q.TB Ho Chi Minh
244 Nha Thuoc Tung Chinh 33 Dong Den, Q.TB Ho Chi Minh
245 Nha Thuoc My Dung 37 Ngo Thi Thu Minh, Q.TB Ho Chi Minh
246 Nha Thuoc My Hanh 84 Le Binh, Q.TB Ho Chi Minh
247 Nha Thuoc So 499 499 To Ky, P.Trung My Tay, Q.12 Ho Chi Minh
248 Nha Thuoc Cong Vien 6/8 To Ky , Q.HM Ho Chi Minh
249 Nha Thuoc Ngoc Trang 63 Tran Van Du , Q.TB Ho Chi Minh
250 Nha Thuoc Huyen Chau 52 Nhat Chi Mai , Q.TB Ho Chi Minh
251 Nha Thuoc Thanh Tuyen 368 Nguyen Van Qua , Q.12 Ho Chi Minh
252 Nha Thuoc Lan Anh 354 Pham Van Bach, Q.TB Ho Chi Minh
253 Nha Thuoc Quang Minh 5 68 Nguyen Sy Sach, Q.TB Ho Chi Minh
254 Nha Thuoc Nhat Tu 766/81 Cach Mang Thang Tam, P.5, Q.TB Ho Chi Minh
255 Nha Thuoc Thai Chau 412 Le Van Sy, P.2, Q. TB Ho Chi Minh
256 Nha Thuoc Hong Ha 2 373/89 Ly Thuong Kiet, TB Ho Chi Minh
257 Nha Thuoc Phu Cuong 89/A Huong Lo 2, H.Cu Chi Ho Chi Minh
258 Nha Thuoc Minh Phuong 766/104 CMT8, Q.TB Ho Chi Minh
259 Nha Thuoc Thien Phuc 121 Le Lai, P.12, Q. TB Ho Chi Minh
260 Nha Thuoc Duc Minh 1228 CMT8, P.4, Q. TB Ho Chi Minh
261 Nha Thuoc Huynh Lien 3 Ni Su Huynh Lien, Q.TB Ho Chi Minh
262 Nha Thuoc Mini Pharma 340 Nguyen Trong Tuyen, P.2, Q.TB Ho Chi Minh
263 Nha Thuoc Tran Chau 107S Pham Van Hai, P.3, Q.TB Ho Chi Minh
264 Nha Thuoc Kim Loan 10 Ong Ich Khiem, P.14, Q.11 Ho Chi Minh
265 Nha Thuoc To Chau 925 Pham The Hien, Q.08 Ho Chi Minh
266 Hieu Thuoc So 23 114 Lien Tinh 5,  Q.08 Ho Chi Minh
267 Nha Thuoc So 1 14 Ong Ich Khiem, P.14, Q.11 Ho Chi Minh
268 Nha Thuoc So 4 1515 Pham The Hien, P.06, Q.08 Ho Chi Minh
269 Nha Thuoc Khanh An 39B Phu Tho, P.01, Q.11 Ho Chi Minh
270 Nha Thuoc Thanh Dung 1304 Duong 3/2 , P.02, Q.11 Ho Chi Minh
271 Nha Thuoc Phu Cuong 5A Lac Long Quan, P.05, Q.11 Ho Chi Minh
272 Nha Thuoc Khang Phat 46B Duong so 2, CX Lu Gia, P.15, Q.11 Ho Chi Minh
273 Nha Thuoc Can Tien 88A Lanh Binh Thang, P.13, Q.11 Ho Chi Minh
274 Nha Thuoc Van Tuoi 113 Lac Long Quan, P.03, Q.11 Ho Chi Minh
275 Nha Thuoc Khanh Linh 77B Cuu Long, C/X Bac Hai, P.15, Q.10 Ho Chi Minh
276 Nha Thuoc Minh Phuoc 144 Doi Cung, P.09, Q.11 Ho Chi Minh
277 Nha Thuoc My Linh 618 Nguyen Chi Thanh, Q.11 Ho Chi Minh
278 Nha Thuoc Minh Tam 475 Ba Hat, Q.10 Ho Chi Minh
279 Nha Thuoc Truong Thinh 217 Ba Hat, Q.10 Ho Chi Minh
280 Nha Thuoc So 6 310 Pham The Hien, P.03, Q.08 Ho Chi Minh
281 Nha Thuoc Nguyen 129 Lac Long Quan, P.03, Q.11 Ho Chi Minh
282 Hieu Thuoc So 17 105 Hoa Hung, Q.10 Ho Chi Minh
283 Nha Thuoc An Thoi 73 Phu Tho, P.01, Q.11 Ho Chi Minh
284 Nha Thuoc So 20 77 Xom Cui, P.11, Q.08 Ho Chi Minh
285 Nha Thuoc So 340C 340C  Minh Phung , P.02, Q.11 Ho Chi Minh
286 Nha Thuoc Trung Tam 84 Thanh Thai, Q.10 Ho Chi Minh
287 Nha Thuoc So 55 207 Duong 3/2, P.11, Q.10 Ho Chi Minh
288 Nha Thuoc Gia Khang 59 Da Tuong, P10, Q.08 Ho Chi Minh
289 Nha Thuoc Kim Chau 16 Ho Ba Kien, P.15, Q.10 Ho Chi Minh
290 Nha Thuoc Y Duc 3H C/C Ngo Gia Tu, Q.10 Ho Chi Minh
291 Nha Thuoc Hong Diep 29 Duong Dinh Nghe, P.08, Q.11 Ho Chi Minh
292 Nha Thuoc Thien Loc 06 Lo C C/C An Quang, P.09, Q.10 Ho Chi Minh
293 Nha Thuoc Hai Ha 389 (85B )Cach Mang Thang Tam, Q.10 Ho Chi Minh
294 Nha Thuoc Trung Tin 97 Hoai Thanh, Q.08 Ho Chi Minh
295 Nha Thuoc Huu Nghi 125A Nguyen Thi Tan, Q.8 Ho Chi Minh
296 Nha Thuoc Cam Tu 19 Ho Ba Kien, Q.10 Ho Chi Minh
297 Nha Thuoc Ngoc Mi 668 Pham The Hien, P.04, Q.08 Ho Chi Minh
298 Nha Thuoc Ngoi Sao 382 Ba Hat, Q.10 Ho Chi Minh
299 Nha Thuoc Minh Tri 451/8  To Hien Thanh, Q.10 Ho Chi Minh
300 Nha Thuoc Trung Viet 613 Le Hong Phong, Q.10 Ho Chi Minh
301 Nha Thuoc Trung Son 254 Duong Ba Trac, Q.08 Ho Chi Minh
302 Nha Thuoc 289 Hong Duc 161/1/2 Ben Binh Dong, Q.08 Ho Chi Minh
303 Nha Thuoc Trung Nghia 16 Dong Ho, Q.08 Ho Chi Minh
304 CH Dung Cu Y Khoa Hoai Phuong 875 Duong 3/2, P.7, Q.11 Ho Chi Minh
305 Nha Thuoc Quang Thuan 610 Nguyen Chi Thanh, Q.11 Ho Chi Minh
306 Nha Thuoc Phong Toan 612 Nguyen Chi Thanh, Q.11 Ho Chi Minh
307 Nha Thuoc Que Chau 189 Lien Tinh 5, Q.08 Ho Chi Minh
308 Nha Thuoc Kim Chau 2 12 Ho Ba Kien, Q.10 Ho Chi Minh
309 Hieu Thuoc So 52 5 Cu Xa Ben Binh Dong, Q.8 Ho Chi Minh
310 Nha Thuoc Phuong Dong 7A/25 Thanh Thai, Q.10 Ho Chi Minh
311 Nha Thuoc An Tam 358 Au Duong Lan, Q.08 Ho Chi Minh
312 Nha Thuoc Minh Tien  5 Nguyen Quy Duc, Q.Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
313 Nha Thuoc Cham Chien 15 Phung Hung, P.Phuc La, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
314 Nha Thuoc Ha Anh 14A2Hoang Dao Thanh, P.Kim Giang, Q.TX, Ha Noi Ha Noi
315 Nha Thuoc Ngoc Minh 28 To 2 Phu Dien, H.Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
316 Nha Thuoc Phuong Nam 48 Ba Trieu, P.Nguyen Trai, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
317 Nha Thuoc Hoang Hai 71 Tan Xuan Xuan Dinh, H.Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
318 Nha Thuoc So 100 100 Le Loi, P.Nguyen Trai, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
319 Nha Thuoc Minh Duc Thon Dong- Xuan Dinh, H.Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
320 Nha Thuoc Thai Hoang Kios 6D5 Thanh Xuan Bac, Q.Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
321 Nha Thuoc So 6 6 Nguyen Khuyen, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
322 Nha Thuoc Minh Thai Pho Xom Ba La, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
323 Nha Thuoc Y Duc 72A Nguyen Khuyen, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
324 Nha Thuoc Tuong Van 98 Cau Dien, P.Mai Dich, Q.CG, Ha Noi Ha Noi
325 Nha Thuoc Tu Nhan 37 37 Nguyen Trai, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
326 Nha Thuoc Thanh Huyen 71 Vu Trong Phung, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
327 Nha Thuoc Tu Nhan 236 236 Khuong Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
328 Nha Thuoc Quang Trung 26 Phan Dinh Giot, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
329 Nha Thuoc Hue 394 Tran Cung, Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
330 Nha Thuoc Tu Nhan So 157 157 Cu Loc, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
331 Nha Thuoc Tuyet Vinh 67 Tan Xuan, Xan Dinh, Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
332 Nha Thuoc Tam Minh 12 Ngo 12 Quang Trung, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
333 Nha Thuoc Minh Tam 78 Hoang Dao Thanh, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
334 Nha Thuoc Cham Chien 2 13 CT4C KDT Xa La, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
335 Nha Thuoc So 39 To Dan Pho 2 Phuong La Khe, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
336 Nha Thuoc Tue Minh 3 110 Quan Nhan, THanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
337 Nha Thuoc Vuong Thuy Van 18 TT 4A KDT Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
338 Nha Thuoc Tu Nhan 1/2/178 Giai Phong, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
339 Cua Hang Thiet Bi Y Te Nam Trung 211A Phung Hung, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
340 Nha Thuoc 86 66 Truong Cong Dinh, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
341 Nha Thuoc Tue Minh 278A Khuong Trung, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
342 Nha Thuoc Tue Minh II 225 Nguyen Ngoc Nai, Q. Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
343 Nha Thuoc Nguyen Khang 168 Phung Hung, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
344 Nha Thuoc So 22 So 184 Phung Hung, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
345 Nha Thuoc Quoc Anh So 120 Vu Trong Phung, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
346 Quay Thuoc Toan Tam Cho Quan, Thanh Liet, Thanh Xuan, Ha Noi Ha Noi
347 Nha Thuoc Nam Anh 1 So 14-16 To 2 Phu Dien, Bac Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
348 Nha Thuoc Hai Linh 61 Cua Bac, P.Truc Bach, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
349 Nha Thuoc Hiep Oanh 102X2 Bo Tu Lenh Lang, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
350 Nha Thuoc So 216 216 Hoang Hoa Tham, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
351 Nha Thuoc So 59A 59A Chau Long, P.Truc Bach, Q.BD, Ha Noi Ha Noi
352 Nha Thuoc Minh Hue 120 Au Co, P.Tu Liem, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
353 Nha Thuoc Duc An 108E2 Thanh Cong, P.Thanh Cong, Q.BD, Ha Noi Ha Noi
354 Nha Thuoc Duc Long 107D1 Tran Huy Lieu, P.Giang Vo, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
355 Nha Thuoc So 59 59 Hoang Hoa Tham, P.Ngoc Ha, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
356 Nha Thuoc So 327 327 Kim Ma, P.Giang Vo, Q.BD, Ha Noi Ha Noi
357 Nha Thuoc So 101E5 101E5 Thanh Cong, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
358 Nha Thuoc So 2A 2A Tran Duy Hung, P.Trung Hoa, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
359 Nha Thuoc So 27 27 To Hieu, P.Nghia Tan, Q.CG, Ha Noi Ha Noi
360 Nha Thuoc So 17 17T4 Trung Hoa, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
361 Nha Thuoc So 102 102 Ngoc Khanh, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
362 Nha Thuoc So 180 180 Xuan Dieu, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
363 Nha Thuoc Thanh Cong 102 Nguyen Thi Dinh, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
364 Nha Thuoc So 111 111 Doc Ngu, P.Cong Vi, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
365 Nha Thuoc So 12 Xom 12 Co Nhue, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
366 Nha Thuoc Duc Cuong 5/28 Nghia Tan, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
367 Nha Thuoc Duc An 107B A6 Thanh Cong, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
368 Nha Thuoc So 87 87 Hoang Hoa Tham, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
369 Nha Thuoc Cong Minh 233 Tran Dang Ninh, P.Yen Hoa, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
370 Nha Thuoc So 4 6 Xuan Dieu, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
371 Nha Thuoc So 18A 7C4 Nguyen Cong Hoan, Q.Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
372 Nha Thuoc Tuyet Nhung So 1 Ngo 9 Dao Tan, Q. Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
373 Nha Thuoc Tu Nhan 358 Thuy Khue, Q. Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
374 Nha Thuoc Tuan Viet 387 Nguyen Khang, P.Yen Hoa, Q.CG, Ha Noi Ha Noi
375 Nha Thuoc Tu Nhan 47 Xuan La, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
376 Nha Thuoc So 6 6 Ngo 218 Lac Long Quan, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
377 Nha Thuoc Minh Tuyen 86 Thuy Khue, Q.Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
378 Nha Thuoc Tu Nhan 162 162 Ngoc Khanh, Q Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
379 Nha Thuoc Ha Yen 23 Ngo 233 Xuan Thuy, Q. CG, Ha Noi Ha Noi
380 Nha Thuoc Thu Trang 19 Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
381 Nha Thuoc Tam An 145 Tran Dang Ninh, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
382 Nha Thuoc Duc Duy 376 Thuy Khue, Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
383 Nha Thuoc Van Anh 130 Ngoc Khanh, Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
384 Nha Thuoc Ngoc Mai 28 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
385 Nha Thuoc Tu Nhan 1 Van Bao,Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
386 Nha Thuoc Thai Ha N8 A8 Nguyen Thi Thap, Trung Kinh, Cau Giay, Ha No Ha Noi
387 Nha Thuoc Ngoc Chau 126 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
388 Nha Thuoc Thanh Thuy 28/A20 Nghia Tan, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
389 Nha Thuoc So 117 5 Le Van Luong, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
390 Nha Thuoc Hoa An 5 Ngo 445 Lac Long Quan, Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
391 Nha Thuoc Minh Chau 6 So 347 An Duong Vuong, Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
392 Nha Thuoc Thinh Hoang 28 Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
393 Nha Thuoc Tu Nhan 112 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
394 Nha Thuoc Trung Hoa 37E Kim Ma Thuong, Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
395 Nha Thuoc Luu Phuc 26 Vong Thi, Tay Ho, Ha Noi Ha Noi
396 Nha Thuoc Tu Nhan 64 Dich Vong, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
397 Nha Thuoc Thanh Tu 22 Tran Cung, Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
398 Nha Thuoc Nhan Dan 42 Cua Bac, Ba Dinh, Ha Noi Ha Noi
399 Sieu Thi Thuoc Viet So 6 B1 Lang Quoc Te Thang Long ,Cau Giay, HN Ha Noi
400 Nha Thuoc So 249 239 Tran Quoc Hoan, Q.Cau Giay, Ha Noi Ha Noi
401 Nha Thuoc Dai An 133 Xuan Dinh, Tu Liem, Ha Noi Ha Noi
402 Nha Thuoc Ha Trung 3 169 Mai Dich,Cau Giay,Ha Noi Ha Noi
403 Nha Thuoc Phuong 45 Quoc Tu Giam, Dong Da, Ha Noi Ha Noi
404 Nha Thuoc Thanh Hai 379 Ngo Gia Tu, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
405 Nha Thuoc Ngoc Khue 180G Nguyen Luong Bang, Q.DD, Ha Noi Ha Noi
406 Nha Thuoc Thai Nghia 510 Duong Lang, P.Lang Ha, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
407 Nha Thuoc Ngoc Viet To 1A To 1B Phuong Lien, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
408 Nha Thuoc Truc Lam 85 Nguyen Son, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
409 Nha Thuoc So 283 283 Kham Thien, P.Tho Quan, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
410 Nha Thuoc Phuong Dong 114E2 Phuong Mai, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
411 Nha Thuoc So 1 1 Vinh Ho, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
412 Nha Thuoc So 112 112 Giap Bat, P.Giap Bat, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
413 Nha Thuoc So 36 36 Vu Ngoc Phan, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
414 Nha Thuoc So 115E2 115E2 Phuong Mai, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
415 Nha Thuoc Thanh Thuy 305 Ngoc Lam, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
416 Nha Thuoc So 108 108 Kim Hoa, P.Kim Lien, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
417 Nha Thuoc So P71C8 P71C8 Kim Lien, P.Kim Lien, Q.DD, Ha Noi Ha Noi
418 Nha Thuoc Hong Thu 1B1 Tap The Giao Thong Van Tai, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
419 Nha Thuoc So 149 149 Nguyen Duc Canh, P.Tuong Mai, Q.HM, Ha Noi Ha Noi
420 Nha Thuoc So 105A11 105A11 Ton That Tung, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
421 Nha Thuoc So 17 17 Luong Dinh Cua, P.Kim Lien, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
422 Nha Thuoc So 127 127 Truong Dinh, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
423 Nha Thuoc Long Tam 32 Ton That Tung, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
424 Nha Thuoc So D6 D6 Lo 12 Dinh Cong, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
425 Nha Thuoc So 20 20B7 Pham Ngoc Thach, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
426 Nha Thuoc So 492 492 Truong Dinh, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
427 Nha Thuoc So 231 231 Giap Bat, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
428 Nha Thuoc So 129 129 Ngoc Lam, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
429 Nha Thuoc So 1 7 TT Thuong Mai Dinh Cong, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
430 Nha Thuoc Huy Hoang 19 Ngo 558 Nguyen Van Cu, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
431 Nha Thuoc So 600 2 Ngo 564/37 Nguyen Van Cu, Long Bien, Ha Noi Ha Noi
432 Nha Thuoc Cham Oanh 108G2 Thai Thinh, Dong Da, Ha Noi Ha Noi
433 Nha Thuoc Ha Thanh D7 Lo 12 Dinh Cong, Q.Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
434 Nha Thuoc Thanh Ha 22 Ngo Quan Tho 1, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
435 Nha Thuoc Tu Nhan 73/670 Ngo Gia Tu, Q.Long Bien, Ha Noi Ha Noi
436 Nha Thuoc Hong Minh 101C2 Vinh Ho, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
437 Nha Thuoc So 174 174 Tay Son, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
438 Nha Thuoc Tu Nhan 116 116E2 Phuong Mai, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
439 Nha Thuoc Dai Phuc 26 Ngo 119 Ho Dac Di, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
440 Nha Thuoc Tu Nhan 284 Kham Thien, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
441 Nha Thuoc Hong Anh 240 Tan Mai, Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
442 Nha Thuoc Yen Thanh 112 Nguyen An Ninh, Q.HOANG MAI, Ha Noi Ha Noi
443 Nha Thuoc Phuong Linh 85 Tran Quang Dieu, Q.Dong Da, Ha Noi Ha Noi
444 Nha Thuoc Tu Nhan So 36B 36B B1 Ton That Tung, Q. Dong Da, Ha Noi Ha Noi
445 Nha Thuoc Ly Ly 101C4 Luong Dinh Cua, Dong Da, Ha Noi Ha Noi
446 Nha Thuoc Nghia Hung 364 Truong Dinh, Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
447 Nha Thuoc An Binh 69 Truong Lam, Long Bien, Ha Noi Ha Noi
448 Nha Thuoc Ha So 130 Nguyen An Ninh, Hoang MaI, Ha Noi Ha Noi
449 Nha Thuoc Biet  Duoc 481/69/1 Ngoc Lam, Long Bien, Ha Noi Ha Noi
450 Nha Thuoc Phap Viet 117E2 Phuong Mai, Dong Da, Ha Noi Ha Noi
451 Nha Thuoc Viet Luong 5N1 KDT Phap Van, Hoang Mai, Ha Noi Ha Noi
452 Nha Thuoc Minh Ngoc 69/1194 Duong Lang, Dong Da, Ha Noi Ha Noi
453 Nha Thuoc So 42 42 Quang Trung, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
454 Nha Thuoc Truong Tho 48 Hai Ba Trung, P.Hang Bai, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
455 Nha Thuoc Nam Anh 3B Tran Hung Dao, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
456 Nha Thuoc Nguyen Luan 3 Trang Thi, P.Hang Trong, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
457 Nha Thuoc Hai Ha 3E Tran Hung Dao, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
458 Nha Thuoc So 28 28 Hang Ruoi, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
459 Nha Thuoc Tan Thanh Binh 54 Quan Su, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
460 Nha Thuoc Kim Dong 248 Minh Khai, P.Minh Khai, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
461 Nha Thuoc So 54 54 Quan Su, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
462 Nha Thuoc So 25A 25A Tran Binh Trong, P.Tran Hung Dao, Q.HK, Ha Noi Ha Noi
463 Nha Thuoc So 242 242 Bach Mai, P.Truong Dinh, Q.HBT, Ha Noi Ha Noi
464 Cong Ty TNHH DP Viet Thanh (Hieu Thuoc So 1) 60 Quan Su, P.Hang Bong, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
465 Nha Thuoc So 275 275 Ngo Quynh, P.Quynh Loi, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
466 Nha Thuoc Thieu Oanh 84 Van Dien, P.Thanh Tri, H.Thanh Tri, Ha Noi Ha Noi
467 Nha Thuoc So 23 23 Lo Duc, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
468 Nha Thuoc Van Mieu 54 Quan Su, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
469 Nha Thuoc So 756 756 Bach Dang, P.Bach Dang, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
470 Nha Thuoc Phuong Le 4A Dinh Liet, P.Hang Bong, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
471 Nha Thuoc So 35 35 Nguyen Sieu, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
472 Nha Thuoc Viet My 270 Le Thanh Nghi, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
473 Nha Thuoc Vien Kiem Nghiem 48 Hai Ba Trung, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
474 Nha Thuoc Anh Duc 84 Hang Ma, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
475 Nha Thuoc So 251 251 Thanh Nhan, P.Quynh Loi, Q.HBT, Ha Noi Ha Noi
476 Nha Thuoc Nghia Hung 105C8 TT Quynh Mai, P.Quynh Loi, Q.HBT, Ha Noi Ha Noi
477 Nha Thuoc So 169 169 Hong Mai, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
478 Nha Thuoc So 35 35 Chua Vua, P.Pho Hue, Q.HBT, Ha Noi Ha Noi
479 Nha Thuoc So 114 123 Ngo Hoa Binh 7, Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
480 Nha Thuoc Huong Nga 19 Ngo 30 Ta Quang Buu, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
481 Nha Thuoc Minh Tien 210 Lac Trung, Q.Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
482 Nha Thuoc Tu Nhan 50 So 105 Mai Hac De, Q. Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
483 Nha Thuoc Tu Nhan 76 76A Bat Su,Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
484 Nha Thuoc Duc 15 Thanh Ha, Q. Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
485 Nha Thuoc Phi 3 59B Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
486 Nha Thuoc Thanh Mai 15 Ham Tu Quan, Q.Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
487 Nha Thuoc Minh Hoa 72 Thanh Binh, Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
488 Nha Thuoc Bich Huy 65 Ma May, Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
489 Nha Thuoc Hoang Le 105B 2B TT Trai Rang, Bach Mai, HBT,Ha Noi Ha Noi
490 Nha Thuoc Tu Nhan So 51 51 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
491 Nha Thuoc Hoa Mai 18 Ham Tu Quan, Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
492 Nha Thuoc 37 A 37a Ta Hien, Hang Buom, Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
493 Nha Thuoc Tu Nhan 486 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
494 Nha Thuoc Nghia Hung 484 Bach Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi Ha Noi
495 Nha Thuoc Viet Duc 2 89 Phu Doan, Hoan Kiem, Ha Noi Ha Noi
496 Nha Thuoc Thuan An Kios 6 CT3 Xa La,Ha Dong, Ha Noi Ha Noi
497 Nha Thuoc Quoc Minh 01 Phan Chu Trinh,TP.Long Xuyen An Giang
498 Nha Thuoc Hiep Thanh 89 Le Minh Nguon, TP. Long Xuyen, T. An Giang An Giang
499 Nha Thuoc Ngoc My 21 Ngo Thoi Nhiem,TP.Long Xuyen An Giang
500 Nha Thuoc Thai Binh 89 Huynh Thanh Huong, TP.Long Xuyen An Giang
501 Nha Thuoc Tri Duc 114 Thoai Ngoc Hau,TP.Long Xuyen,T.An Giang An Giang
502 Nha Thuoc Hong Ha 11/9 Chau Van Liem, TP. Long Xuyen An Giang
503 Nha Thuoc Tan Thanh 38 Chau Van Liem.P.My Binh An Giang
504 Nha Thuoc Trong Nhan 22/18 Ton Duc Thang,TP. Long Xuyen An Giang
505 Nha Thuoc Muoi Mot 2 Le Minh Nguon, P. My Long,TP.Long Xuyen, An Giang An Giang
506 Nha Thuoc Thanh Dat D12 To Hien Thanh,P. My Phuoc,TP.Long Xuyen An Giang
507 Nha Thuoc Thuy Loan 2 Tran Binh Trong,P.My Xuyen An Giang
508 Nha Thuoc Phuong Thao 1325A/67 Tran Hung Dao,P.Binh Duc,TP.Long Xuyen An Giang
509 Nha Thuoc Phuong Khanh 24 Hai Ba Trung, Long Xuyen, An Giang An Giang
510 Nha Thuoc Phuoc Loi 9/2 Phan Liem,P.My Xuyen,TP.Long Xuyen An Giang
511 Nha Thuoc Van Trang 16 Ly Thai To,TP. Long Xuyen An Giang
512 Nha Thuoc Thai Binh 2 3/B3 Nguyen Hue, P. My Long, Tp.Long Xuyen An Giang
513 Nha Thuoc Huy Chuong 326 Ung Van Khiem, My Phuoc, Long Xuyen, T. An Giang An Giang
514 Nha Thuoc Kim Ha 15 Le Loi, TP.Vung Tau Ba Ria – Vung Tau
515 Nha Thuoc Gia Tuong 17 Do Chieu, TP. Vung Tau Ba Ria – Vung Tau
516 Nha Thuoc Huynh 280 Cach Mang Thang 8, TX. Ba Ria Ba Ria – Vung Tau
517 Nha Thuoc Thanh Chi 79 Le Quy Don, P. Phuoc Trung, Tp. Ba Ria Ba Ria – Vung Tau
518 Nha Thuoc Ba Trieu 031 Ba Trieu,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
519 Nha Thuoc Khai Minh 23 Ha Huy Tap,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
520 Nha Thuoc Cam Thanh 52/4 Tran Huynh,P.07,TX.Bac Lieu Bac Lieu
521 Nha Thuoc Mai Yen 46 Hoa Binh,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
522 Nha Thuoc Tuyet Thao 16 Vo Thi Sau,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
523 Nha Thuoc Truong Len 148 Hoang Dieu,P.01,TX.Bac Lieu Bac Lieu
524 Hieu Thuoc So 1 38 Ba Trieu,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
525 Nha Thuoc Thai Ngoc 19/33 Vo Thi Sau,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
526 Nha Thuoc Kim Duyen 36A Ba Trieu,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
527 Cua Hang DCYK Tet 66 Ba Trieu,TX.Bac Lieu Bac Lieu
528 Nha Thuoc Ngoc Tran Quoc Lo 1A Tra Kha,P.08,TX.Bac Lieu Bac Lieu
529 Nha Thuoc Hieu Dan 30 Ha Huy Tap,P.03.TX.Bac Lieu Bac Lieu
530 Nha Thuoc Ngoc Yen 37 Ha Huy Tap,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
531 Nha Thuoc Quoc Tuan 36 Ba Trieu,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
532 Nha Thuoc Thuan An 400 Vo Thi Sau,P.03,TX.Bac Lieu Bac Lieu
533 Nha Thuoc Hung Nhu 7 Ton Duc Thang,P. 1,TX.Bac Lieu Bac Lieu
534 Nha Thuoc Tuyet Thao 1 464 Vo Thi Sau, P. 03. TP. Bac Lieu Bac Lieu
535 Nha Thuoc Tuong Nhi 309 Cao Van Lau, P. 05, TP. Bac Lieu Bac Lieu
536 Nha Thuoc Bich Tran 350 TT Hoa Binh, Tinh Bac Lieu Bac Lieu
537 Nha Thuoc Bich Chau 96 Thi Tran Hoa Binh, Tinh Bac Lieu Bac Lieu
538 Nha Thuoc Mai Huynh 444 QL 1A, TT. Hoa Binh, Tinh Bac Lieu Bac Lieu
539 Nha Thuoc Chieu Bich 22 Ly Thuong Kiet, P. 03, TP. Bac Lieu Bac Lieu
540 Nha Thuoc Truc Giang 110 Nguyen Dinh Chieu, Ben Tre Ben Tre
541 Nha Thuoc Trung Tin 9/2 Nguyen Trung Truc, T. Ben Tre Ben Tre
542 Nha Thuoc Ngoc Han 307B Nguyen Van Tu, P.5, TX. Ben Tre Ben Tre
543 Nha Thuoc Song An 315B Nguyen Van Tu, TX. Ben Tre Ben Tre
544 Nha Thuoc Vy Trang 492 CMT8,Q.Ninh Kieu Can Tho
545 Nha Thuoc Phuoc Ngoc 49 Nguyen Van Cu,P.An Hoa,Q.NKI Can Tho
546 Nha Thuoc Bao An 2 179/1 Ngo Quyen,TT.O Mon.Q.O Mon Can Tho
547 Nha Thuoc Thanh Thuy 30C Thu Khoa Huan,P.Tan An,Q.NKI Can Tho
548 Nha Thuoc Bao Thanh 111 Nguyen Thai Hoc,TT.Thot Not,H.Thot Not Can Tho
549 Nha Thuoc Hong Hue 52/1 Tran Hung Dao,TT.O Mon,Q.O Mon Can Tho
550 Nha Thuoc Hoa Dao 168 Le Loi,TT.Thot Not,H.Thot Not Can Tho
551 Nha Thuoc Thien Toan 6/4 Bui Huu Nghia,P.Binh Thuy,Q.BTH Can Tho
552 Nha Thuoc Thu Huong 61/1Tran Hung Dao,TT.O Mon,Q.O Mon Can Tho
553 Nha Thuoc Phu Loc 155 Nguyen Van Cu,Q.NKI Can Tho
554 Nha Thuoc Le Hang 103 Nguyen Thai Hoc,TT.Thot Not,H.Thot Not Can Tho
555 Nha Thuoc Hoang Dung 93  Lo 91,TT.Thot Not,H.Thot Not Can Tho
556 Nha Thuoc Khoe 1 20A1 Duong 30/4,Q,NKI Can Tho
557 Nha Thuoc Thuy Linh 79 Duong 30-4,Q.NKI Can Tho
558 Nha Thuoc Minh Khang 321 Nguyen Van Cu,Q.NKI Can Tho
559 Nha Thuoc Hoang Kim Nguyen Van Cu Noi Dai,Q.Ninh Kieu Can Tho
560 Nha Thuoc Thien My C3 KDC TT Thuong Mai Thot Not, Q. Thot Not Can Tho
561 Nha Thuoc Ngo Quyen 29 Ngo Quyen,P.Tan An,Q.NKI Can Tho
562 Nha Thuoc Phuoc Hai 180 Nguyen An Ninh, P. Tan An, Q. Ninh Kieu Can Tho
563 Nha Thuoc An Phuc 288/15 Nguyen Van Cu, P. An Hoa Can Tho
564 Nha Thuoc Vinh Khiem 359A Ap Thi Tu, TT. Phong Dien, Can Tho Can Tho
565 Nha Thuoc Hong Duc 282 Ong Ich Khiem, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
566 Nha Thuoc Phuoc Thien 1 370 Trung Nu Vuong, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
567 Nha Thuoc Trung Viet 278 Ong Ich Khiem, Q.Hai Chau , TP.Da Nang Da Nang
568 Nha Thuoc Dong Giang 35 Nguyen Van Thoai, Q.Son Tra, TP.Da Nang Da Nang
569 Hieu Thuoc Dapharco 22 – Chi Hung 2 Phan Dinh Phung, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
570 Nha Thuoc Nguyet 40 Hung Vuong, Q. Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
571 Nha Thuoc Tan Dung Phong 400 Ton Duc Thang, Da Nang Da Nang
572 Nha Thuoc Hung Phat 204 Le Duan, Q.Thanh Khe, TP.Da Nang Da Nang
573 Nha Thuoc Thanh Thanh So 7 Nguyen Van Thoai, Q Son Tra, TP Da Nang Da Nang
574 Nha Thuoc Thuy Minh 613 Ngo Quyen, Q.Son Tra, TP.Da Nang Da Nang
575 Nha Thuoc Minh Hung 77 Hung Vuong, Q.Hai Chau, TP.Da Nang. Da Nang
576 Nha Thuoc Hong Diem 85 Hai Phong, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
577 Nha Thuoc Quang Minh Cho Hoa Khanh, Q.Lien Chieu, TP.Da Nang Da Nang
578 Nha Thuoc Tam Duc Lo 13/4 Phan Dang Luu, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
579 Nha Thuoc Cam Tu 556 Hoang Dieu,TP. Da Nang Da Nang
580 Nha Thuoc Nhan Duc 106 Ong Ich Khiem, Hai Chau, Da Nang Da Nang
581 Nha Thuoc Phuoc Thien 2 322 Hung Vuong, Q. Hai Chau Da Nang
582 Nha Thuoc Bay Dao 193 Ong Ich Duong, Da Nang Da Nang
583 Hieu Thuoc Dapharco So 44 18 Dinh Tien Hoang, Q. Hai Chau, Tp. Da Nang Da Nang
584 Nha Thuoc Tam Phuc 87 Trung Nu Vuong, Hai Chau, Da Nang Da Nang
585 Nha Thuoc Huy Hoang ( NT Danaphar 14 ) 62 Tran Cao Van, Tp. Da Nang Da Nang
586 Nha Thuoc Cam Son 325/1 Hung Vuong, Q.Thanh Khue, Da Nang Da Nang
587 Nha Thuoc Thinh Duc Xuyen 60 Duy Hieu, P. An Hai Bac, Q. Son Tra, Da Nang Da Nang
588 Nha Thuoc Minh Huyen 547 Nui Thanh, Q.Hai Chau, TP.Da Nang Da Nang
589 Nha Thuoc Lien Thong 59 Nguyen Huu Tho, Q. Thanh Khe Da Nang
590 Nha Thuoc Minh Tam 28 Au Co, Q. Lien Chieu, Tp. Da Nang Da Nang
591 Nha Thuoc Manh 333 Ton Duc Thang, P. Hoa Khanh Bac, Q. Lien Chieu, Tp. Da N Da Nang
592 Nha Thuoc Huu Thien 214 Ton Duc Thang, P. Hoa Minh, Q. Lien Chieu, Da Nang Da Nang
593 Nha Thuoc Truong Sinh 1 566 Truong Chinh, P. Hoa Phat, H.Hoa Vang, TP.Da Nang. Da Nang
594 Nha Thuoc Phuoc Thien 3 170 Ong Bich Khiem, Q. Hai Chau, Tp. Da Nang Da Nang
595 Hieu Thuoc Dapharco 24 431 Ong Ich Khiem, Q. Hai Chau, Da Nang Da Nang
596 Nha Thuoc Lien Tinh 92 Pham Van Nghi, Q. Thanh Khe, TP.Da Nang Da Nang
597 Nha Thuoc Thanh Ha 200 Quang Trung, T. Da Nang Da Nang
598 Nha Thuoc Ngoc Thach 17 Nguyen Thi Xuan Quy, Q. Ngu Hanh Son, Da Nang Da Nang
599 Hieu Thuoc Dapharco 22 – Chi Ha 02 Phan Dinh Phung, Q. Hai Chau, Tp. Da Nang Da Nang
600 Nha Thuoc Phuoc Thien 5 360 Hoang Dieu, Q. Hai Chau, Tp. Da Nang Da Nang
601 Nha Thuoc Tan Thai Binh 18 No Trang Long, TP. Buon Me Thuoc DakLak
602 Dung Cu Y Khoa An Khang 50 Y Tuk, TP. Buon Me Thuoc DakLak
603 Nha Thuoc Phuong Trang 1 Ly Thuong Kiet, T.Dak Lak DakLak
604 Nha Thuoc Dong Duong 184 Ngo Quyen, Daklak DakLak
605 Nha Thuoc Minh An 253 Phan Chu Trinh, Tp. BMT DakLak
606 Quay Thuoc 33 106 Mai Hac De, Tp. BMT, T. Daklak DakLak
607 Nha Thuoc Minh Hoang K1/72, ap Tan Ban, TP. Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
608 Nha Thuoc Lan Ngoc Linh 177/3 Khu Pho IV, P.Tan Bien, T. Dong Nai Dong Nai
609 Nha Thuoc Duc Long 93/96C Dong Khoi, P.Tan Phong, Dong Nai Dong Nai
610 Nha Thuoc Viet Long 93A/7 KP5, Tan Bien, T.Dong Nai Dong Nai
611 Nha Thuoc Tan Van A2/103C Tan Van, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
612 Quay Thuoc 236 ( DL 900 D5) Hiep Hoa, Tp. Bien Hoa,T.Dong Nai Dong Nai
613 Quay Thuoc 828 70/347 Quoc Lo 15, Tan Mai, Dong Nai Dong Nai
614 Nha Thuoc Mai Ka 95/471 Pham Van Thuan, P. Tan Mai, TP. Bien Hoa Dong Nai
615 Nha Thuoc Ngoc Minh 357 Tran Quoc Toan,TP. Bien Hoa, T. Dong Nai Dong Nai
616 Nha Thuoc Thanh Hung 17/6C Huynh Van Nghe, Buu Long, Bien Hoa,T.Dong Na Dong Nai
617 Nha Thuoc Binh An 35/81 KP 12, Ho Nai, Tp. Bien Hoa, T. Dong Nai Dong Nai
618 Nha Thuoc Phan Chu Trinh 67 Phan Chu Trinh, Tp.Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
619 Nha Thuoc Phuong Loan 247 CMT8, P. Hoa Binh, T. Dong Nai Dong Nai
620 Nha Thuoc Vy Minh Trung 46A/3 KP6, Tan Bien, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
621 Nha Thuoc Dong Hung Dong Khoi, Tam Hiep, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
622 Nha Thuoc Huong Dung 72A/5 Tan Bien, Bien Hoa, T.Dong Nai Dong Nai
623 Nha Thuoc Ngoc Anh 77 Hung Dao Vuong, P.Quyet Thang, Tp.Bien Hoa Dong Nai
624 Quay Thuoc 1029 98/12C Vo Thi Sau, P. Quyet Thang, TP. Bien Hoa Dong Nai
625 Quay Thuoc 1730 – Binh Minh 86/15 K Phuoc Hai, TT.Long Thanh, Dong Nai Dong Nai
626 Nha Thuoc Thanh Tuyen 49 Hung Vuong, TX. Long Khanh, Dong Nai Dong Nai
627 Nha Thuoc Mai Tram 47A Hung Vuong, TX Long Khanh, Dong Nai Dong Nai
628 Quay Thuoc 264 ( ten cu QT 1162  ) G63 Hung Vuong, P. Xuan Binh, Tx. Long Khanh, T. Dong Nai Dong Nai
629 Nha Thuoc Mai Nhu 6B Hung Vuong, Long Khanh, Dong Nai Dong Nai
630 Nha Thuoc Quoc Huy KP4 Truong Chinh, Trang Bom, Dong Nai Dong Nai
631 Quay Thuoc Tai Nhan ( 1391D1 ) 24 Kp. 04, P. Thong Nhat, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
632 Nha Thuoc Chau Quang 72/11 KP12, P. Ho Nai, Dong Nai Dong Nai
633 Nha Thuoc Ngoc Nguyen 101/4 KP 10, P. Tan Bien, Dong Nai Dong Nai
634 Nha Thuoc So 1 K3/242D Bui Huu Nghia, P. Buu Hoa, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
635 Nha Thuoc Thanh Liem To 32, Khu Bau Xeo, Long Thanh, Dong Nai Dong Nai
636 Quay Thuoc 1996 ( Quay Thuoc 2143 ) 302 Khu 12, Long Duc, Long Thanh, Dong Nai Dong Nai
637 Nha Thuoc Thu 02 Nguyen Thai Hoc, Long Khanh, Dong Nai Dong Nai
638 Quay Thuoc 203 878 Tra Co, Binh Minh, Dong Nai Dong Nai
639 Quay Thuoc Hong Nghi – 577B 35/1 Ap Thanh Hoa. Ho Nai 3, Trang Bom, Dong Nai Dong Nai
640 Quay Thuoc Viet Huong 114 Cho Dinh Quan, Dong Nai Dong Nai
641 Quay Thuoc Anh Duong ( QT 39 ) 7/2 Ap Bao Ve, Giang Dien, Trang Bom, Dong Nai Dong Nai
642 Quay Thuoc 1179 Cay Diep, Cay Gao, H. Trang Bom, T. Dong Nai Dong Nai
643 Quay Thuoc 254 249 Ap Ben Cam, Phuoc Thien, Nhon Trach, Dong Nai Dong Nai
644 Quay Thuoc Huy Khanh 150/3 Quang Phat, Quang Tien, Trang Bom, T. Dong Nai Dong Nai
645 Nha Thuoc 808 – Minh Hieu Vinh Cuu, Dong Nai Dong Nai
646 Nha Thuoc Hong Ngoc 26/6 Cach Mang Thang 8, Tp.Bien Hoa Dong Nai
647 Nha Thuoc Hanh Phuc 158 Duong Dong Khoi, P. Tam Hiep, Bien Hoa, Dong Nai Dong Nai
648 Nha Thuoc Thanh Liem 2 An Phuoc, Long Thanh, Dong Nai Dong Nai
649 Nha Thuoc Duc Trinh 11 Kp 5A, P.Tan Bien, Tp.Bien Hoa Dong Nai
650 Nha Thuoc Minh Phuc 258 Tran Hung Dao,P.01,TX.Sa Dec Dong Thap
651 Nha Thuoc Thien Phuc 152 Nguyen Sinh Sac,P.02,TX.Sa Dec Dong Thap
652 Nha Thuoc Xuan Thao 49 Tran Hung Dao, P. 02, TX. Sa Dec Dong Thap
653 Nha Thuoc Hong Phuoc 108 Hung Vuong,TX.Cao Lanh. T. Dong Thap Dong Thap
654 Nha Thuoc Thai Nguyen 62A Tran Phu, TX.Sa Dec Dong Thap
655 Nha Thuoc Tran Hao 117 Mguyen Hue,TX.Sa Dec Dong Thap
656 Nha Thuoc Thien Trang 211 Mai Van Khai, TX. Cao Lanh Dong Thap
657 Nha Thuoc Phuoc Tho 76 Doc Binh Kieu,TX.Cao Lanh Dong Thap
658 Nha Thuoc Minh Hung A30 Hung Vuong,Sa Dec,T. Dong Thap Dong Thap
659 Nha Thuoc Ngoc Hai 175 Hung Vuong,TP. Cao Lanh Dong Thap
660 Nha Thuoc Gia Han 117 Nguyen Thai Hoc, P.04, Tp. Cao Lanh, Dong Thap Dong Thap
661 Nha Thuoc Quoc Chi 276A Le Loi, Tx. Sa Dec, T. Dong Thap Dong Thap
662 Dung Cu Y Khoa Hung Hiep Phat 291 Duong 30/4, P.01, Tp. Cao Lanh, T. Dong Thap Dong Thap
663 Nha Thuoc Hoai Nhan 2 17 Le Thanh Ton, Khom 1, P.02, Tp. Sa Dec Dong Thap
664 Nha Thuoc Vinh Loc 218 Tran Phu, An Hoa, Sa Dec, Dong Thap Dong Thap
665 Nha Thuoc Thai Hoa Nguyen Sinh Sac, P2, TP.Sa Dec, T.Dong Thap Dong Thap
666 Nha Thuoc Tu Nhan 351 351 Cat Dai, Le Chan, Hai Phong Hai Phong
667 Nha Thuoc Tu Nhan so 307 307 Cat Dai, Hai Phong Hai Phong
668 Nha Thuoc Kim Thoa 23 Le Loi, Ngo Quyen, Hai Phong Hai Phong
669 Nha Thuoc Tu Nhan So 291 291 Cat Dai, Hai Phong Hai Phong
670 Nha Thuoc So 406 406 Ton Duc Thang, Hai Phong Hai Phong
671 Nha Thuoc Hoang Le 63 Dien Bien Phu, Hai Phong Hai Phong
672 Nha Thuoc Tu Nhan So 53 53 Ton Duc Thang, P.Le Chan, Hai Phong Hai Phong
673 Hieu Thuoc Hai Phong 2 Ton That  Thuyet, Hai Phong Hai Phong
674 Nha Thuoc Thanh Dong 145 Dinh Dong, Hai Phong Hai Phong
675 Nha Thuoc Ha Phuong 6 Ngo Gia Tu, Hai phong Hai Phong
676 Nha Thuoc Tu Nhan So 169 169 Cat Bi, Hai Phong Hai Phong
677 Nha Thuoc Thuy Duong 35D Van My, Hai Phong Hai Phong
678 Nha Thuoc Vu Ton 846 Truong Chinh, Hai Phong Hai Phong
679 Nha Thuoc Tu Nhan 48A Tran Quang Khai, Hai Phong Hai Phong
680 Nha Thuoc Hai Phong 165 Da Nang, Hai Phong Hai Phong
681 Quay Thuoc 22 22 Nhi Duc, Hai Phong Hai Phong
682 Nha Thuoc Hai Phong 37 Ham Nghi, Hai Phong Hai Phong
683 Nha Thuoc 285 Cong Benh Vien Nhi Duc, Kien An, Hai Phong Hai Phong
684 Nha Thuoc 285 285 Tran Thanh Ngo, Hai Phong Hai Phong
685 Nha Thuoc Lam Phuong Khu 2 Tien Lang, Hai Phong Hai Phong
686 Nha Thuoc Minh Tam 159 Hang Kenh, Hai Phong Hai Phong
687 Nha Thuoc Hai Phong 337 Bui Thi Tu Nhien, Hai Phong Hai Phong
688 Hieu Thuoc Hai Phong 173 Phu Thuong doan, Hai Phong Hai Phong
689 Nha Thuoc Tu Nhan 258 Tran Thanh Ngo,Kien An, Hai Phong Hai Phong
690 Nha Thuoc Nam Phuong 186 Minh Duc, Khu 4, Yen Lang, Hai Phong Hai Phong
691 Nha Thuoc Thanh Thuy 24 Le Loi,H.Phung Hiep Hau Giang
692 Nha Thuoc Thanh Toan 250 Hung Vuong, TP.Hue, T. TT Hue Hue
693 Nha Thuoc Chinh Hoa 05 Hung Vuong, TP.Hue Hue
694 Nha Thuoc Chi Lang 01 Chi Lang, P.Phu Cat, TP.Hue Hue
695 Nha Thuoc Bao Hung 34 Ba Trieu, Tp. Hue, T. Thua Thien Hue Hue
696 Nha Thuoc Hai Ha 69 Ham Nghi, Tp. Hue Hue
697 Nha Thuoc Khanh An 145 Ngo Gia Tu, TP. Nha Trang, T. KH Khanh Hoa
698 Nha Thuoc Quang Trung 149 Ngo gia Tu, TP. Nha Trang Khanh Hoa
699 Nha Thuoc Quang Khanh 1 So 14 Phuong Sai, Nha Trang Khanh Hoa
700 Nha Thuoc Quoc Khai Duong Ba Huyen Thanh Quan, Cho Cam Duc, Cam Lam, K Khanh Hoa
701 Quay Thuoc 52 106 Hoang Dieu, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
702 Nha Thuoc Minh Nhut 117 Ly Tu Trong, Dien Khanh, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
703 Nha Thuoc Nguyen Hue 43 Le Thanh Ton, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
704 Nha Thuoc Minh Hung KM5 Duong 23/10 Vinh Thanh, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
705 Quay Thuoc So 1 ( Mai Tram ) 27 Le Loi, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
706 Quay Thuoc 2 12B Dang Tat, Tp. Nha Trang, T. Khanh Hoa Khanh Hoa
707 Quay Thuoc So 4 41 Dong De, Thap Ba, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
708 Nha Thuoc Thien Duy ( Quay Thuoc 36 ) 25B Hai Ba Trung, Nha Trang , Khanh Hoa Khanh Hoa
709 Quay Thuoc 48 30 Lac Long Quan, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
710 Quay Thuoc Tuan Tu Cho Xuan lac, Vinh Ngoc, Nha Trang, Khanh Hoa Khanh Hoa
711 Nha Thuoc Trung Tam 10 Yersin, Tp. Nha Trang, T. Khanh Hoa Khanh Hoa
712 Nha Thuoc Thai Binh 131 Ngo Gia Tu, Tp. Nha Trang, T. Khanh Hoa Khanh Hoa
713 Quay Thuoc Gia Tue 97D Duong A1, Khu Do Thi Vinh Diem Trung, Khanh Hoa Khanh Hoa
714 Nha Thuoc Vang Anh 160 Nguyen Thai Hoc, Tp. Cam Ranh, T. Khanh Hoa Khanh Hoa
715 Ho Kinh Doanh Tran Thanh Tung 90 Tran Phu, Tp. Nha Trang, T. Khanh Hoa Khanh Hoa
716 Nha Thuoc Nhan Hoa 10 Nguyen Thi Minh Khai, TP. Da Lat Lam Dong
717 Nha Thuoc Tuy Ha 38 Phu Dong Thien Vuong, TP. Dalat Lam Dong
718 Nha Thuoc Thien Nhan 70A/2 Bui Thi Xuan, Da Lat, Lam Dong Lam Dong
719 Nha Thuoc Toan Khang 32A Nguyen Thi Minh Khai, Da Lat Lam Dong
720 Nha Thuoc Ngoc Dung Lo A, KQH Chuong Mai, Quang Trung, Da Lat, Lam Don Lam Dong
721 Nha Thuoc Giang Nam 14A Tran Phu,P.Vinh Thanh,TX.Rach Gia Kien Giang
722 Nha Thuoc Bich Tuyet 45 Le Loi,P.Vinh Thanh,TX.Rach Gia Kien Giang
723 Nha Thuoc Buu Thanh 23 Mai Thi Hong,P.Vinh Loi,TT.Rach Soi Kien Giang
724 Nha Thuoc Buu Truyen 27/1 Ho Xuan Huong,P. Rach Soi,TX.Rach Gia Kien Giang
725 Nha Thuoc Ngoc Diem 333 Khu Pho Minh An,TT.Minh Luong Kien Giang
726 Nha Thuoc Cuong 105 Nguyen Trung Truc,P.Vinh Thanh,TX.Rach Gia Kien Giang
727 Nha Thuoc Trung Nguyen 57 Le Loi,TX.Rach Gia Kien Giang
728 Nha Thuoc Thai Binh Kiosque 1.Hai Ba Trung,TP.Rach Gia Kien Giang
729 Nha Thuoc Dai Hung (CH Dung Cu Y Te) 56 Ngo Quyen,TX.Rach Gia Kien Giang
730 Nha Thuoc Thuy Cho nha long,Rach Soi,KG Kien Giang
731 Dai Ly Anh Khanh 15 Khom A,TT.Tan Hiep,H.Tan Hiep Kien Giang
732 Nha Thuoc Ngoc Anh 194 Nguyen Binh Khiem,TP.Rach Gia Kien Giang
733 Nha Thuoc Nhut Trang 318 Ngo Quyen,TX.Rach Gia Kien Giang
734 Nha Thuoc Duoc Si Phen 11 Khu Noi O,TT.Vam Rieng,H.Vam Rieng Kien Giang
735 Nha Thuoc Thu Huong Lo 73 Lac Hong,TP.Rach Gia Kien Giang
736 Nha Thuoc Dinh Tien QL 80, Cho Kinh 8, Xa Thach,Cho Dong A Kien Giang
737 Nha Thuoc Kim Chi 107 Nguyen Hung Son,TP.Rach Gia Kien Giang
738 Quay Thuoc Thien Thanh 138J4 Nguyen Van Cu Noi dai, P. An Khanh Kien Giang
739 Nha Thuoc Long An 96 Nguyen Dinh Chieu, TX Tan An, Long An Long An
740 Nha Thuoc Phuong Linh ( Dai Ly So 5 ) Ap 1, Nga Tu Binh Nhat, Ben Luc, Long An Long An
741 Dai Ly Nhan TT. Thanh Hoa, T. Long An Long An
742 Dai Ly 30 TT. Tam Vu, T. Long An Long An
743 Dai Ly Phan Thi Hong Cho Rach Chanh, QL 62, Tan An Long An
744 Nha Thuoc Minh Ngan 55A Truong Dinh, P.01, Tan An, Long An Long An
745 Nha Thuoc Ngoc Khang 159 Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
746 Nha Thuoc Tuan Duc 146 Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
747 Nha Thuoc Hanh Dung 144 Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
748 Nha Thuoc Bao An So 146 Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
749 Nha Thuoc Tu Nhan 2 2 Dinh Cong Trang, Nghe An Nghe An
750 Nha Thuoc Truong Y 16B Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
751 Nha Thuoc Huyen Tuyen 81 Nguyen Xien, Thanh Pho Vinh, Nghe An Nghe An
752 Nha Thuoc Quynh Phuong 144B Nguyen Phong Sac, Nghe An Nghe An
753 Nha Thuoc Ha Dam Hung Nguyen, Nghe An Nghe An
754 Nha Thuoc Bao Ngan 21 Nguyen Thai hoc, Vinh, Nghe An Nghe An
755 Nha Thuoc Huong Mo 167 Nguyen Sinh Sac, Vinh, Nghe An Nghe An
756 Nha Thuoc Thu Khai 542 Cho Moi, Vo Thi Sau, Nghe An Nghe An
757 Nha Thuoc Ngoc Lan 44 Tue Tinh, Nghe An Nghe An
758 Cong Ty TNHH Duoc Pham Nguyet Huong ( NT So 1) 71 Ton That Tung, P.Hung Dung, Nghe An Nghe An
759 Nha Thuoc Truong Son Cho Vinh, Nghe An Nghe An
760 Nha Thuoc Phung Thi Ha K3 Phuong Nghi Huong, Cua Lo, Nghe An Nghe An
761 Quay Thuoc Cua Chi Nhanh DPTP Vinh So 16 Minh Khai, Hung Binh, Tp.Vinh, Nghe An Nghe An
762 Quay Thuoc So 30_ CN DPTP Vinh 355 Nguyen Van Cu, Hung Binh, Vinh, Nghe An Nghe An
763 Nha Thuoc Phuong Thanh So 46 Ton That Tung,P.Hung Dung,TP.Vinh,Nghe An Nghe An
764 Quay Thuoc Cua CN DP Chien Thang Xom 7, X.Nghi Phu,TP.Vinh,Nghe An Nghe An
765 Nha Thuoc Thuy Canh 64 Nguyen Van Troi, Nghe An Nghe An
766 Nha Thuoc Tue Tinh To 8- Khu 5 Tran Hung Dao, Quang Ninh Quang Ninh
767 Nha Thuoc Minh Anh Cai Ram, Ha Long, Quang Ninh Quang Ninh
768 Nha Thuoc So 9 87 Kenh Liem, Bach Dang, Ha Long, Quang Ninh Quang Ninh
769 Nha Thuoc Duyen Thuy 384 Tran Phu, Cam Trung, Cam Pha, Quang Ninh Quang Ninh
770 Nha Thuoc So 1 – Cong Ty TNHH DP Bach Dang To 36 Khu 2 Bach Dang, Quang Ninh Quang Ninh
771 Nha Thuoc Bao Tin So 115 Tue Tinh. Thanh Son, Quang Ninh Quang Ninh
772 Nha Thuoc Ngoc Ai  Le Loi, Tp. Tuy Hoa, T. Phu Yen Phu Yen
773 Nha Thuoc Kim Phung 220 Dinh Bo Linh, TP.My Tho Tien Giang
774 Nha Thuoc Kim Yen 225A Dong Da, F04, TP.My Tho, T.Tien Giang Tien Giang
775 Nha Thuoc Dong Thanh 2 Dinh Bo Linh, TP. My Tho Tien Giang
776 Nha Thuoc Binh Dan 43.Le Loi, F01, TP. My Tho, T.Tien Giang Tien Giang
777 Nha Thuoc Gia Thinh 280 Ap Bac, Khu Pho 3, P.10, Tien Giang Tien Giang
778 Cua Hang Dung Cu Y Khoa Thanh 49 Thu Khoa Huan, P. 01, T. Tien Giang Tien Giang
779 Nha Thuoc An Tam 36 Thu Khoa Huan, My Tho Tien Giang
780 Nha Thuoc so 10 Xa Tan Ly Tay, H. Chau Thanh, T. Tien Giang Tien Giang
781 Nha Thuoc Phuong Tam 175D/4 Tan Hiep, Tien Giang Tien Giang
782 Nha Thuoc Duc An 20 Ap Bac, My Tho, Tien Giang Tien Giang
783 Dai Ly Quang Minh Duong Ba Dua, Cai Lay, Tien Giang Tien Giang
784 Nha Thuoc Thanh Phong 164 Thien Ho Duong, Cai Be, Tien Giang Tien Giang
785 Nha Thuoc Cam An ( Dai Ly Cam An cu ) Kios KD 28, Cho Cai Be, Tien Giang Tien Giang
786 Quay Thuoc 49 278 Ap Bac, My Tho, Tien Giang Tien Giang
787 Dai Ly Ho Van Cho Kinh 12, H. Cai Lay, Tien Giang Tien Giang
788 Nha Thuoc Song Lam ( SKV ) 78/5 Le Thi Hong Gam, My Tho, Tien Giang Tien Giang
789 Quay Thuoc 275 ( My Tho ) Ap My Luong, Xa My Phong, Tp. My Tho Tien Giang
790 Nha Thuoc Ngoc Cuc Ap Ca, TT. Tan Hiep, H. Chau Thanh, T. Tien Giang Tien Giang
791 Nha Thuoc Thuy Ngoc Phuong Pho Co, Thi Xa Song Cong, Thai Nguyen Thai Nguyen
792 Nha Thuoc Hiep Phuong 316 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen Thai Nguyen
793 Nha Thuoc Thu Thai TP.Thai Nguyen Thai Nguyen
794 Nha Thuoc Phuong Le 500 Phuong Thinh Dan, Thai Nguyen Thai Nguyen
795 Nha Thuoc Van Hai 1 Ben Tuong, Thai Nguyen Thai Nguyen
796 Nha Thuoc Trung Hang Kios 2 Cho Pho Co, Song Cong, Thai Nguyen Thai Nguyen
797 Nha Thuoc Quy Lan Tieu Khu 3, Ba Hang, Pho Yen, Thai Nguyen Thai Nguyen
798 Nha Thuoc Minh Duong 103 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen Thai Nguyen
799 Quay Thuoc Thang Huong Tieu Khu 6, Ba Hang, Pho Yen, Thai Nhuyen Thai Nguyen
800 Nha Thuoc Viet Huong 172 Duong Z115, Thai Nguyen Thai Nguyen
801 Nha Thuoc So 10 89 To 9 Thang Loi, Song Cong, Thai Nguyen Thai Nguyen
802 Nha Thuoc Tram Tuan To 3 Phuong Mo Che, Song Cong,Thai Nguyen Thai Nguyen
803 Nha Thuoc Hoa Hai 944 Cach Mang Thang Tam, Thai Nguyen Thai Nguyen
804 Nha Thuoc Phuong Hien Khoi Dai Xuan, TT Bai Bong, Pho Yen, Thai Nguyen Thai Nguyen
805 Quay Thuoc Mai Tuyen Xom Nam Dong, Xa Tan Cuong, Thai Nguyen Thai Nguyen
806 Nha Thuoc Nam Nhan So 466 Duong Minh Tu, Thai Nguyen Thai Nguyen
807 Quay Thuoc So 15 So 184 Duong Minh Tu, To 11, Tan Long, Thai Nguyen Thai Nguyen
808 Nha Thuoc Minh Tri 45A Phan Chu Trinh,P.01,TX.Soc Trang Soc Trang
809 Nha Thuoc Nhan Hoa 72 Phan Chu Trinh,TX.Soc Trang Soc Trang
810 Nha Thuoc Kim Chi 106 Le Hong Phong, TP. Soc Trang Soc Trang
811 Nha Thuoc Tay Tu Nhan Hoang Tuan 31 Hung Vuong, TP. Soc Trang Soc Trang
812 Nha Thuoc Hong Hieu 6A Ap Bac, TP.My Tho, T.Tien Giang Tien Giang
813 Cua Hang Dung Cu Y Khoa 208 55 Thu Khoa Huan, P.02, Tx. Go Cong, T. Tien Giang Tien Giang
814 Nha Thuoc Ngoc Lan 64/4C,Tran Phu,TP. Vinh Long Vinh Long
815 Nha Thuoc Hong Hue 1 18 Duong 1/5, P.1, Tp. Vinh Long Vinh Long
816 Dai Ly Vo Thi Kim A 108/18 Khom 1,TT.Cai Von,H.Binh Minh Vinh Long
817 Nha Thuoc Nam Minh Dat 64/2C Tran Phu, P.04, TX. Vinh Long Vinh Long
818 Nha Thuoc Cay Cong 2 830 Ngo Quyen, TT. Cai Von Vinh Long