Bỏng

Bỏng là gì?

Bỏng là  tổn thương cấp tính của cơ thể gây nên bởi sức nhiệt , hóa chất, điện năng, bức xạ. Bỏng có những cấp độ nghiêm trọng khác nhau. Cấp độ 1: loại cháy nắng, tiếp xúc ít với nguồn nhiệt. Vết thương có màu đỏ nhẹ và đau rát. Có thể tự lành sau 5 – 6 ngày. Cấp độ 2 trên bề mặt:   xuất hiện các mục nước (phồng lên). Có thể tự lành sau 10 ngày. Cấp độ 2 (  bỏng sâu): hậu quả do tiếp xúc lâu với nguồn nhiệt (nước, dầu nóng …) tổn thương đến lớp biểu bì và cần chăm sóc y tế. Cấp độ 3: Da hoàn toàn bị phá hủy và cần được chăm sóc tại bệnh viện.

Ồ, đau quá!