Bỏng pô xe máy

Bỏng pô xe máy là gì?

Bỏng là tổn thương cấp tính của cơ thể gây nên bởi sức nhiệt , hóa chất, điện năng, bức xạ. Bỏng có những cấp độ nghiêm trọng khác nhau: Bỏng nông cấp 1, bỏng nông cấp 2, bỏng sâu cấp 2, bỏng sâu cấp 3, bỏng cấp 4.

Bỏng pô xe máy là vết bỏng do tiếp xúc với ống pô xe máy. Vết bỏng pô xe máy thường là các vết bỏng cấp độ 2.