Giao diện đồ họa của trang web này được tao bởi Dufresne Corrigan Scarlett, và trang web được phát triển bởi Equinoa: agence digitale

Những thành phần đồ họa, cấu trúc nói chung, những nội dung trong trang web của Laboratories Urgo được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu, luật sáng chế, và bản quyền về hình ảnh. Laboratories Urgo hoặc cộng sự của họ hoàn toàn sở hữu chúng. Quyền sử dụng trang web này dành cho cá nhân.